Освітня діяльність

Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія: Наказ МОН України № 816 від 08.07.2016 року "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні".

Техніко-інстументальне забезпечення ІМБГ НАН України (презентація).

Кафедра біології ІМБГ НАН України:

    Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., с.н.с., завідувач кафедри: E-mail: t_sergeyeva@yahoo.co.uk, тел.: +380442000341

    Шкотова Людмила Василівна, к.б.н., секретар кафедри: E-mail: luda_shkotova@yahoo.com, тел.:+380442000364