Освітня діяльність

01.07.2019 р. Національна академія наук України оголошує конкурс на розміщення державного замовлення у 2019 році на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру з метою розміщення державного замовлення у 2019 році

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія:

Склад Кафедри біології ІМБГ НАН України:

  • Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., с.н.с., завідувач кафедри: E-mail: t_sergeyeva@yahoo.co.uk, тел.: +380442000341
  • Шкотова Людмила Василівна, к.б.н., секретар кафедри: E-mail: luda_shkotova@yahoo.com, тел.:+380442000364