Вітаємо лауреатів !
Published: 2021-01-05. Active until: 2020-01-10.
Щиро вітаємо колег - шановних науковців із здобуттям премій!

Члена-кореспондента НАН України, д.б.н., професора Риндич Аллу Володимирівну та д.б.н., професора Філоненка Валерія Вікторовича, які у складі наукового колективу отримали Державну премію України 2020 року за цикл робіт "Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів" (Указ Президента України №608/2020 від 30.12.2020 р.).

Мошинець Олену Володимирівну, яка отримала Премію Президента України для молодих вчених 2020 року за цикл робіт "Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем" (Указ Президента України №595/2020 від 29.12.2020 р.).

Черній Світлану Вікторівну, яка у складі наукового колективу отримала Премію Президента України для молодих вчених 2020 року за цикл робіт "Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів" (Указ Президента України №595/2020 від 29.12.2020 р.).Back to the list