Центр колективного користування науковими приладами

Under construction

Лабораторія "Центр колективного користування науковими приладами" створена у 2022 році у складі відділу ензимології білкового синтезу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на базі Центру колективного користування НАН України.

Згідно програми централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетних коштів НАН України Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України запущено в експлуатацію:

Синтезатор ДНК/РНК олігонуклеотидів (AKTA oligopilot 10, Amersham Biosciences)

Технічні характеристики:

Синтезатора ДНК/РНК олігонуклеотидів (AKTA oligopilot 10, Amersham Biosсiences)

 • Прилад призначений для синтезу ДНК/РНК олігонуклеотидів в препаративних кількостях (1-50 umol)
 • Мінімальна кількість синтезованого продукту – 40 о.о.

Високошвидкісна ультрацентрифуга Sorvall WX 80 Ultra виробництва Thermo Electron, (Німеччина).

 

Технічні характеристики:

Ультрацентрифуга призначена для аналізу ДНК, РНК, білків і рибонуклеопротеїнових комплексів, високошвидкісного осадження, розділення в градієнті густини та препаративного виділення біологічних макромолекул

 • Максимальна можлива швидкість 80 000 об/хв, максимально можливе прискорення 602640g, можливо використання роторів різних типів, а також зонального ротору. Контроль мікропроцесорний.
 • Температурний діапазон від 0ºС до +40 ºС
 • Точність підтримання температури ±0,5 ºС
 • Кількість профайлів розгону/гальмування 10/11
 • Діапазон швидкості від 1000 об/хв з шагом 100 об/хв
 • Точність підтримання швидкості ±10 об/хв

Центрифуга укомплектована такими роторами:

 • Кутовий ротор Т-647.5 що має максимальну швидкість 47500об/хв., прискорення 250260g та вміщує 6 пробірок об’ємом по 100мл.
 • Корзиночний ротор АН-629 що має максимальну швидкість 29000об/хв., прискорення 151240g та вміщує 6 пробірок об’ємом по 36мл.

Загальні положення

Згідно положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України (ЦККП) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України бере на себе зобов’язання забезпечувати якісну та надійну роботу обладнання, його фахове обслуговування та створювати умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України

Порядок надання послуг

 • Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі замовник), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро ВБФМБ свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП (згідно з п. 3.2. Положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України)
 • Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро ВБФМБ НАН України, затверджує графік надання послуг установам НАН України

Порядок оформлення заявок та виконання робіт

 • Установа НАН України (Замовник) повинні подати заявку на ім’я голови Центру (Виконавець), підписану керівником та завірену печаткою.
 • Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на наукових приладах.
 • Виконання замовлень для установ НАН України проводиться згідно з графіком узгодженим з Бюро ВБФМБ НАН України та ІМБГ НАН України.
 • Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно розрахунку витрат.
 • Платні послуги з використанням приладів Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.
  За додатковою інформацією просимо звертатися до відповідального за експлуатацію приладу.