Наукові семінари та конференції

Наукові заходи 2023

ДатаНазва
23-26 жовтня наукова конференція змішаного типу «Дослідження планет та пошук життя поза межами Землі», ІМБГ НАН України, ГАО НАН України, м.Київ (Україна). Більше інформації - https://imbg.org.ua/uk/news/1776.

26-28 вересня XVІІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 50-річчю заснування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) і 70-річчю відкриття подвійної спіралі ДНК, та асоційований з конференцією симпозіум «Геном рослин VІІІ», відбудуться 26–29 вересня 2023 р. у м. Київ. Тут можна знайти фотографії з конференції, що відбулася. (Україна).

27 вересня Конференція молодих вчених ІМБГ у рамках XVІІІ Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 50-річчю заснування ІМБГ НАН України і 70-річчю відкриття подвійної спіралі ДНК. Усі питання пишіть на ел.адресу РМД ІМБГ НАН України: rmv.imbg@gmail.com або в Телеграм +380505226547, Оксана Маньковська.

10 липня Дні відкритих дверей Київського академічного університету (КАУ) Кафедри молекулярної біології та біотехнології, що базується в ІМБГ НАН України

19 травня о 14:00 в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України відбудеться подія, присвячена всеукраїнському Дню науки.

04 травня Попередній захист кандидатської дисертації аспірантки відділу біомедичної хімії Арістової Дар'ї Ігорівни, здобувача наукового ступеня доктора філософії (PhD): ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ ЦІАНІНІВ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ БІОМОЛЕКУЛ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КЛІТИН.
23 березня о 16:30 відбудеться відкрита онлайн зустріч з експертною групою для проведення акредитаційної експертизи (із використанням технічних засобів відеозв'язку) за спеціальністю 091 - Біологія - в рамках проведення акредитації освітньо-наукової програми для підготовки магістрів.

15 березня Зустріч з провідним біотехнологом лабораторії білкової інженерії ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» к.б.н. Костецьким Ігорем. Тема зустрічі – «Наукова кар’єра від фундаментальних досліджень до прикладних розробок».
21 лютого Конференція молодих вчених ІМБГ – 2023. Звіти аспірантів Інституту 2-го, 3-го, 4-го років навчання, а також випускників аспірантури 2022 року

Наукові заходи 2022

ДатаНазва
15-17 червня Всеукраїнська конференція з молекулярної і клітинної біології з міжнародною участю, присвячена героїчній боротьбі українського народу з російськими загарбниками (онлайн).
05 жовтня ХVIІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», м. Умань (онлайн).

Наукові заходи 2021

ДатаНазва
25.02. Доповідь д.б.н., проф. Оболенської М.Ю. із завершеної відомчої теми: "Експресія генів, які кодують ензими фолатзалежного метаболізму і транссульфування, і профілі генної експресії в плаценті людини на трьох строках гестації".
16.03. Розширене засідання Вченої ради ІМБГ НАН України з кадрових питань:

1. Доповідь Саяпіної О.Я., к.б.н., н.сп. відділу біомолекулярної електроніки «Розроблення кондуктометричних біо- та хемосенсорів на основі ферментів, мезо- та наноматеріалів для селективного визначення деяких азотовмісних молекул та іонів» - на посаду старшого наукового співробітника (рекомендована за результатами атестації наукових співробітників 2020 року)

2. Доповідь Савицького О.В., к.б.н., ст.н.сп. (відділ білкової інженерії та біоінформатики) - «Комп’ютерне моделювання молекулярної динаміки тирозил-тРНК синтетази і SARS-CoV-2 протеази та їх мутантних форм» – на затвердження теми докторської дисертації.

25.03. Доповідач Пороннік О.О., к.б.н., с.н.с відділу генетики клітинних популяцій ІМБГ НАН України : "Шоломниця байкальська (Scutellaria baicalensis) – новий об’єкт фітобіотехнологічних досліджень у відділі генетики клітинних популяцій".
16.04. Доповідач Півень О.М., д.б.н., пр.н.с. відділу генетики людини ІМБГ НАН України: онлайн-лекція "CRISPR-Cas система - платформа для розвитку синтетичної біології" у межах проєкту "Дійсна наука".
18.05. Запити на відкриття нової відомчої тематики з 2022 року.

1. Доповідь д.б.н., проф. Риндич А.В.: "Роль комплексів скафолдних протеїнів родин TKS та ITSN в регуляції нормальних і патологічних процесів клітини".

2. Доповідь к.б.н., с.н.с. Козировської Н.О.: "Нановезикули бактерій як функціональні носії біоактивних агентів: взаємодії з клітинами еукарiотів".

20.05. Відкрита зустріч (онлайн-візит) експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи «Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в галузі 09 біологія», третій рівень вищої освіти, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Час: 16:20. Підключення до конференції через платформу Zoom: за посиланням. Ідентифікатор конференції: 738 9327 0927. Пароль: 2021. Запрошуються усі бажаючі!

26-27.05. XV Всеукраїнська конференція молодих вчених з міжнародною участю, присвячена 30-річчю Незалежності України.

Про захід на facebook https://www.facebook.com/events/472756314073694

03.06. Доповідач Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Відділу теоретичної та експериментальної фізики наносистем Інституту хімії поверхні ім. О. Чуйка НАН України. "Мас-спектрометрія MALDI-ToF у дослідженні адсорбційних явищ на протеїнах".

26.08. Міні конференція «ІМБГ запрошує колег»: Нік Барлев, Університет Лестера, Великобританія: «Генетичні моделі для вивчення хвороб, асоційованих зі старінням»; Олег Демидов, Лідер групи, INSERM UMR1231, Діжон, Франція: «Шлях гістонових варіантів при раку простати: нова терапевтична ціль?»; Олександр Ішов, кафедра анатомії та біології клітини, Університет Флориди, Гейнсвілл, США: «Механізми, які керують хромосомними транслокаціями»; Єгор Васецький, керівник лабораторії динаміки хроматину, CNRS UMR9018, Інститут Гюстава Руссі, Вільжюїф, Франція.

21-22.09. Об’єднана XV і XVІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнкам. Кам’янець-Подільськ. Україна (online у т.ч.). Співорганізатори: Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (УТГіС), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

19.10. Міжнародний семінар: "Структура та можливості програми HORIZON EUROPE": Горазд Вейс, Філіпп Брюнер. - менеджери наукових проєктів австрійської компанії "Центр соціальних інновацій" https://www.zsi.at/en/home - в рамках проєкту Н2020 BIONANOSENS https://www.bionanosens.eu/, координатором якого є ІМБГ.

Наукові заходи 2020

ДатаНазва
12.02. Тихонкова І.О., к.б.н., с.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України, відповідальний секретар журналу "Biopolymers and Cell": "Можливості платформи Web of Science та авторських профілів, які ми втрачаємо".
25.02. Доповідь в.о. ст.н.сп. відділу молекулярної онкогенетики ІМБГ НАН України Анопрієнко О.В.: «Дослідження ролі гена у пластичності клітин гліобластоми, пов’язаній з програмами диференціації/дедиференціації та епіеліально-мезенхімального переходу» (на посаду старшого наукового співробітника).
27-28.05. Онлайн-конференція молодих вчених ІМБГ НАН України. Вичерпна інформація: rmv.imbg@gmail.com.
26.06. Доповідь м.н.с. відділу молекулярної генетики ІМБГ НАН України Антоненко С.В.: «Роль USP, GLG1, ZnF217 у розвитку та прогресуванні BCR-ABL позитивної хронічної міелоїдної лейкемії» (попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук).
09.07. Доповідь м.н.с. відділу функціональної геноміки ІМБГ НАН України Паньківського С.В. "Пошук та характеристика ядерних функцій протеїна ендоцитозу ITSN1" (попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук).
18.08.Гоцуляк Назарій Ярославович, м.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України, попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: "РОЛЬ mTOR-СИГНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У РЕГУЛЯЦІЇ ЛОКОМОТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПІД ВПЛИВОМ МІКРООТОЧЕННЯ" зі спеціальності 03.00.03 – молекулярна біологія".
26.08. Архипова Валентина Миколаївна, к.б.н., с.н.с. відділу біомолекулярної електроніки на затвердження теми докторської дисертації (науковий консультант – академік НАН України Солдаткін О.П.). Доповідь: "Аналітичне застосування холінестераз в біосенсориці" на затвердження теми докторської дисертації.
15.09. Зустріч кандидата на посаду президента Національної академії наук України головою Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, академіком НАН України Володимиром Петровичем Семиноженком з колективом Інституту
18.09.В ІМБГ НАН України відбулася зустріч кандидата на посаду президента Національної академії наук України віце-президента НАН України, академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього з колективами Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця та Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
02.10.В рамках передвиборчої кампанії кандидатів на посаду Президента Національної академії наук України академік-секретар ВБФМБ НАН України, академік Сергій Васильович Комісаренко на базі ІМБГ НАН України провів зустріч з колективами трьох академічних установ: Інституту молекулярної біології і генетики, Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного та Інституту клітинної біології та генетичної інженерії
17.11.Доповідь наукового співробітника відділу функціональної геноміки Грязнової Татьяни «Роль інтерсектинів у процесах міграції та інвазії в трансформованих лініях клітин» - на посаду старшого наукового співробітника, за результатами атестації.

Наукові заходи 2019

ДатаНазва
16.05. Давид Пастре (David Pastre), професор Національного інституту здоров'я та медичних досліджень (INSERM) Університету Еврі-Париж: "Контроль експресії генів через фази поділу та хвороби людини".
22-25.05. XIII Всеукраїнська конференція молодих вчених ІМБГ НАН України. Цього року Конференція проводиться у партнерстві з організаторами #ДніНауки, оскільки популяризація науки є сьогодні однією з найважливіших задач людей, що вболівають та докладають зусиль до розвитку науки в Україні. Програму конференції розміщено: за посиланням.
27.05. 1. Пиршев Кирило, к.б.н., м.н.с., Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ та Інституту фізики НАНУ: "Метод протокової цитофлуориметрії – введення". 2. Асмолкова Валентина, к.б.н., провідний спеціаліст з продукції ТОВ «АЛТ Україна Лтд» - ексклюзивний представник компанії Thermo Fisher Scientif ic в Україні: "Практичні нюанси та потенційні можливості застосування протокового цитометру Attune NxT".
05.06.Шаблій В.А., к.б.н., старший науковий співробітник лабораторії біосинтезу нуклеїнових кислот: "Роль ендогенних ретровірусних env генів в еволюції плацентарних та онтогенезі в цілому".
30.09 – 04.10. ХІІ Український біохімічний конгрес, м. Тернопіль. Програму конференції розміщено: за посиланням.

Наукові заходи 2018

ДатаНазва
24.01. СИВИК Тетяна Леонідівна, докт. с.-г. наук, професор, зав. лабораторії генної зооінженерії, професор Кафедри технології виробництва молока і м’яса Білоцерківського національного аграрного університету. Доповідь: "Трансгенез через сперматогональні стовбурові клітини. Технологія і застосування".
21.02. Шапочка Дмитро Олександрович, зав. Відділу молекулярної патології і генетики, Патоморфологічна лабораторія "CSD health care", Київ. Доповідь: "Молекулярне профілювання солідних пухлин: можливості методу та досвід застосування в Україні".
21.03. Савицький Олександр Вячеславович, к.б.н., н.с. відділу білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України, доповідь: "ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ В БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ".
19.04. Науковий семінар "Застосування секвенаторів наступного покоління для задач геноміки і молекулярної онкогенетики". Доповідач Флоріан Гредлер Компанія "Ілюміна" (ФРН).
15-17.05 Міністерство освіти і науки України проводить Всеукраїнський фестиваль інновацій. Деталі за посиланням.
19.05. Науково-популярний проект «Наукові пікніки в Україні» планує провести Медичні пікніки в парку Шевченка в Києві. Заявки на участь приймаються до 25 квітня 2018 року. Детальна інформація розміщена: за посиланням.
03-05.09. XI Парнасівська конференція за підтримки FEBS - Форум молодих вчених "Біохімія та молекулярна біологія інноваційної медицини", Київ. Вичерпна інформація розміщена: за посиланням.
15.11.Парнікоза Іван Юрійович, к.б.н., ст.н.сп. віддлу генетики клітинних популяцій "Deschampsia antarctica E. Desv. в сучасних умовах Морської Антарктики та за мікроклонального розмноження" - до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
21.11. Конференція Kyiv Non-Coding Meeting 2018, Київ. Вичерпна інформація розміщена: за посиланням.
21.11. Prof. Michał Dadlez, Інститут Біохімії і Біофізики ПАН, Варшава, Польща.ІМБГ НАН України, акова зала, об 11:00. Доповідь: "The dynamic dimension of protein structures and complexes revealed by hydrogen deuterium exchange".

Наукові заходи 2017

. .
ДатаДоповідач — Назва доповіді
23-24.05.Конференція молодих вчених ІМБГ НАН України, Київ, ІМБГ НАН України.
06-07.06.CYS-2017 IMBG Workshops. 1. Oleksandr V. Savytskyi, Institute of Molecular Biology and Genetics NASU. Доповідь: "Computational molecular modeling and visualization of biopolymers". 2. Ruslan Rodrigues, Institute of Molecular Biology and Genetics NASU. Доповідь: "Data analysis" Group 1 /Group 2. Більше інформації: за посиланням.
11.09.Громовий Тарас Юрійович, к.х.н., с.н.с. Інституту хімії поверхні ім. О.Чуйка НАН України. Лекція:" Методи мас-спектрометрії". Київ, ІМБГ НАН України.
31.10. Хоруженко Антоніна Іванівна к.б.н., ст.н.сп. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України. Доповідь: "mTOR/S6K сигнальний шлях у формуванні резистентності до проти-естрогенової терапії гормон-залежних пухлин молочної залози людини» - на затвердження теми докторської дисертації (спеціальність – «091 Біологія», спеціалізація – "молекулярна біологія".
02.11.Тихонкова І.О., к.б.н., с.н.с. відділу сигнальних систем клітини ІМБГ НАН України. Семінар: "Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця. Як підготувати звіт з публікаційної діяльності за визначений проміжок часу для науковця/відділу, про що говорять/мовчать показники", Київ, ІМБГ НАН України.
29.11.Семінар компанії MedcoSwiss "Секвенування нового покоління та платформа для ПЛР у реальному часі RotorGene від Qiagen", Київ, ІМБГ НАН України.

Наукові заходи 2016

ДатаНазва
21.04.CЕМІНАР «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ В ГЕНЕТИЧНІЙ ТА РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ» - в рамках роботи VІІ Міжнародного медичного форуму проводить науково-практичний семінар "Іноваційні напрямки в генетичній та регенеративній медицині. Адреса: м. Київ, МВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, Конференц-зал № 3, павільйон № 3.
27.04.Семінар: "Молекулярно-генетичні методи корекції геному або Нове слово у вивченні функції генів та у медико-біологічних дослідженнях". Доповідач: Півень Оксана Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
23.05.Prof. Dr. Andriy Mokhir. Friedrich-Alexander- University of Erlangen. Nuremberg, Germany. Department of Chemistry and Pharmacy. Organic Chemistry II. Heinkestr. "Singlet oxygen – responsive bioconjugates for control of biochemical processes and detection of nucleic acids in vitro and in live cells".
24.05.Х конференція молодих дослідників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, присвячена 160-річчю з Дня народження Заболотного Данила Кириловича, Київ, ІМБГ НАН України.

ДатаДоповідач — Назва доповіді