Відділ молекулярної генетики

Завідувач відділу

Телегєєв Геннадій Дмитрович

доктор біологічних наук,
професор
Тел: (380-44) 526-07-29;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: g.d.telegeev@imbg.org.ua

Освіта та наукові ступені:

1968-1974 Медичний інститут ім. О.О. Богомольця, Київ

1978-1982 Відділ генної інженерії, Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України

1990 Кандидат біологічних наук (молекулярна біологія)

2013 Доктор біологічних наук (молекулярна біологія)

2021 Професор (біологія)

Посади:

1977-1984 інженер, відділ генної інженерії, ІМБГ НАН України, Київ

1984-1992 молодший науковий співробітник, відділ генної інженерії, ІМБГ НАН України

1995-1998 науковий співробітник, відділ генної інженерії, ІМБГ НАН України

1998-2008 старший науковий співробітник, відділ молекулярної генетики, ІМБГ НАН України

з 2008 завідувач, відділ молекулярної генетики, ІМБГ НАН України

Нагороди:

2018 Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за роботу "Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних захворювань у населення України в післячорнобильський період" у складі авторського колективу разом з Дибковим М.В. та Швачко Л.П. (Розпорядження КМУ від 10 травня 2018 р. № 289-р)

2018 Почесна грамота НАН України з нагоди 100-річчя НАН України

2020 Відзнака НАН України "За професійні здобутки"

Основний напрямок наукової діяльності:

Вивчення факторів та молекулярних механізмів злоякісної трансформації у людини

Розвиток технологій для цільової доставки ліків в еукаріотичні клітини

Наукові дослідження та основні досягнення:

 • Вивчення молекулярних механізмів патогенезу хронічного мієлолейкозу (ХМЛ) та ролі доменів Bcr у цій патології
 • Розробка тест-системи для діагностики Ph-лейкемій і виявлення мутацій Abl у хворих з резистентністю до іматинібу
Fig 1. Proteomic analysis of proteins that interact with the PH domain of Bcr-Abl(A) SDS-PAGE analysis of purification of PH domain of Bcr- Abl with histidine tag (amino acid residues 674-869). Visualization was carried out using the dye Coomassie brilliant blue B) Twodimensional gel electrophoresis of total cellular proteins from the K562 cell culture. PH gradient separation in the first dimension and SDS-PAGE direction are shown on the top and on the right side of the gel, respectively. Images of two-dimensional gels of proteins that were co-precipitated with PH domain containing histidine tag (C)). Two-dimensional gel electrophoresis of total cellular proteins containing His tag or with His tag alone (D). Silver staining (left side panel) and 35S-labeled proteins (right side panel)
 • Нові дослідження щодо ролі PH домену в утворенні білок-білкових та білково-ліпідних якорів, вивчення білків, які взаємодіють з ним, а також змін в статусі метилювання промоторної області певних генів у ракових захворюваннях
 • Розвиток нановекторів на основі розгалужених декстран-поліакриламідів і високодисперсного кремнезему для цільової доставки ліків в клітини з фагоцитарною активністю, як крок для лікування моноцитарної лейкемії та гістіоцитарних новоутворень
 • З'ясування ролі активних форм кисню в патогенезі злоякісних тканин та дослідження експресії CXCR4 в ракових стовбурових клітинах і розвиток нанотехнологій візуалізації та терапії раку простати з використанням CXCR4-орієнтованих металевих наночастинок
Fig 2. Interaction of p210 Bcr-Abl with the Golgi complex. (A) Cos-1 cells transfected with p190Bcr-Abl and p210Bcr-Abl. Immunofluorescent staining: Bcr-Abl-anti-Abl antibody AlexaFluor488-labeled secondary antibodies, Detection of Golgi apparatus was performed by using monoclonal antibodies against GM130, secondary antibodies – TRITC-conjugated murine antibodies. Dash – 20 mkm. The arrow shows the Golgi apparatus B) Assessment of inhibition of PTEN protein by specific sh RNA (specific anti-PTEN antibodies were used for the detection) C) Evaluating the effectiveness of inhibition of sh RNA specific to PI4K using real-time PCR. D) Effect of sh RNA specific to PI4K on localization of p210 Bcr-Abl and p190Bcr-Abl in HEK293 cells. D) Pearson correlation, overlapping p210 Bcr-Abl and p190Bcr- Abl with GM 130

Українські проєкти:

Проєкти МОН України:

 • Договір № М/17-2017: Українсько-Німецький науково-дослідний проект "Аналіз сигнальних шляхів, асоційованих із метаболізмом глутаміну при розвитку радіорезистентного раку передміхурової залози" на 2017-2018 рр. (Телегєєв Г.Д.)

Проєкти Національної академії наук України:

 • 2022 Бюджетна програма КПКВК 6541230 "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень№ за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», проєкт: "Молекулярно-клітинні основи розвитку соціально значущих хвороб людини і створення на цій основі сучасних нанобіотехнологій для профілактики, діагностики і лікування". РК 0122U000664, (наук.керівник - Г.Д.Телегєєв)
 • 2017-2021 Цільова програма наукових досліджень НАН України "Молекулярно-генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних взаємодій за фізіологічних та патологічних станів" проєкт: "Генетичний контроль метаболізму і біохімічні властивості організмів за патологічних і стресових станів та їх важливість для розробки діагностики і терапії", 0117U000205, КПКВК 6541030 (науковий керівник – Телегєєв Г.Д.)
 • 2018-2019 Бюджетна програма КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», напрям «Виконання на конкурсній основі найважливіших для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до цільових програм і окремих цільових наукових проєктів», проєкт: «Молекулярно-генетична тест-система для діагностики первинних імунодефіцитів - спадкової гіпогамаглобулінемії у дітей» (наук.керівник – Телегєєв Г.Д.)
 • 2015-2019 Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства". Договір № 49/18, проєкт: : "Молекулярно-генетична тест-система для діагностики первинних імунодефіцитів - Х-зчепленої агамаглобулінемії у дітей" (наук. керівник - Телегєєв Г.Д.)
 • 2010-2014 Цільова комплексна міждисциплінарна програма наукових досліджень НАН України "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій". Проект: "Вивчення молекулярно-генетичних змін при мієлопроліферативних захворюваннях і їх використання у клінічній діагностиці".

Проекти Державного Фонду Фундаментальних Досліджень (ДФФД):

 • 2013 Науково-технічний (інноваційний) проект: "Розробка і впровадження в медичну практику високоспецифічних молекулярно-генетичних діагностичних маркерів при злоякісних пухлинах сечостатевої системи".
 • 2012 Науково-технічний (інноваційний) проект: "Розробка і впровадження в клінічну практику комплексних імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкемій".
 • 2010-2014 Державна цільова науково-технічна програма "Нанотехнології та наноматеріали". Проект: "Розробка наноконструкцій на основі високодисперсного кремнезему та розгалуженого полімеру декстран-поліакриламіду для доставки лікарських препаратів у клітини, що мають фагоцитарну активність, як етап до цільової терапії моноцитарних лейкозів і гістіоцитарних пухлин".

Співробітництво:

з українськими організаціями:

 • Національний Інститут Раку МОЗ України, Київ
 • Київський обласний онкологічний диспансер, Київ
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
 • Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ
 • Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ

з закордонними організаціями:

 • Польський Інститут біохімії та біофізики, Варшава, Польща
 • OncoRay - National Centre for Radiation Universitat, Дрезден, Німеччина

Вибрані публікації:

 1. Antonenko, S., Zavelevich, M., Telegeev, G. The role of USP1 deubiquitinase in the pathogenesis and therapy of cancer. Acta biochimica Polonica, 2023, 70(2), pp. 219–231
 2. Antonenko, S.V., Gurianov, D.S., Kravchuk, I.V., ...Shvachko, L.P., Telegeev, G.D. Role of BCR and FNBP1 Proteins in Phagocytosis as a Model of Membrane Rearrangements with Chronic Myelogenous Leukemia. Cytology and Genetics, 2023, 57(4), pp. 291–297
 3. Shchaslyvyi, A.Y., Antonenko, S.V., Tesliuk, M.G., Telegeev, G.D. Current State of Human Gene Therapy: Approved Products and Vectors. Pharmaceuticals, 2023, 16(10), 1416
 4. Shvachko, L.P., Zavelevich, M.P., Gluzman, D.F., Telegeev, G.D. New molecular studies for approaches affecting chronic myeloid leukemia cells to differentiation pathways. Horizons in Cancer Research. Volume 84, 2022, pp. 201–204
 5. Shvachko, L.P., Zavelevich, M.P., Gluzman, D.F., Telegeev, G.D. Ectopic Placental-Like Alkaline Phosphatase (PLAP) reprogramming to differentiation by vitamin E exposure in leukemic K562 cells. Horizons in Cancer Research. Volume 84, 2022, pp. 191–199
 6. L. P. Shvachko, S. V. Antonenko, D. S. Guryanov, M. P. Zavelevich, D. F. Gluzman and G. D. Telegeev. Alternative target pathways for putative therapeutic approaches affecting chronic myeloid leukemia cells. Horizons in Cancer Research. Volume 84, 2022, pp. 99–125
 7. M.V.Dybkov, M.P.Zavelevich, D.F. Gluzman, G.D. Telegeev. Rapid low-cost detection of type 2 calr mutation by allele-specific rt-pcr for diagnosis of myeloproliferative neoplasms. Exp Oncol 2022 V44, N1, P. 83–86. DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-44-no-1.17329
 8. O.M. Mukvich, G.D.Telegeev, A.M. Matskevych, A.M. Gilfanova. Polymorphisms of Genes Associated with intracellular Signaling pethways in juvenile idiopathic Arthritis. CYTOLOGY AND GENETICS 2022,Vol.56, no 3 pp 226-235 DOI 10.3103/S0095452722030070
 9. Gurianov, D.S., Antonenko, S.V., Telegeev, G.D. pH domain of bcr provides colocalization of full-length bcr with centrosome together with cortactin to facilitate actin-organizing function. Biopolymers and Cell, 2021, 37(1), pp. 3–13
 10. Gurianov, D.S., Antonenko, S.V., Telegeev, G.D. Nuclear localization of bcr and cortactin indicates their potential role in regulation of actin branching in nucleus. Experimental Oncology, 2021, 43(1), pp. 73–76
 11. Gurianov, D.S., Antonenko, S.V., Telegeev, G.D. Colocalization of BCR Protein with Clathrin, Actin, and Cortactin Suggests Its Possible Role in the Regulation of Actin Branching and Clathrin-Mediated Endocytosis. Cytology and Genetics, 2021, 55(2), pp. 152–161
 12. Antonenko, S.V., Kravchuk, I.V., Telegeev, G.D. Interaction of Bcl-Abl Oncoprotein with the Glg1 Protein in K562 Cells: its Role in the Pathogenesis of Chronic Myeloid Leukemia. Cytology and Genetics. - 2020. 54(1), pp. 48-54
 13. Antonenko, S.V., Telegeev, G.D. Inhibition of USP1, a new partner of Bcr-Abl, results in decrease of Bcr-Abl level in K562 cells. - 2020. Experimental Oncology 42(2), pp. 109-114
 14. Shvachko, L.P., Zavelevich, M.P., Gluzman, D.F., Telegeev, G.D. Aberrant expression of placental-like alkaline phosphatase in chronic myeloid leukemia cells in vitro and its modulation by vitamin e. - 2020. Experimental Oncology 42(1), pp. 31-34
 15. D.Gurianov, S. Antonenko, G. Teleegeev. Creating genetic constructs for determining spatio-temporal distribution of cortactin and the PH domain of BCR in mammalian cells. Exp Onkol.-2018.-V40.- №2.р.159-160
 16. Телегєєв Г. Д. Ювілей провідного генетика. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України С. С. Малюти. Вісник НАН України.-2018.-№ 2.-с.122-124
 17. Дибков М.В., Степановський Ю.С., Чернишова Л.І., Волоха А.П., Гільфанова А.М., Бондаренко А.В., Лапій Ф.І., Дибкова К.М., Телегєєв Г.Д. Молекулярно-генетична тест-система для діагностики спадкової гіпогамаглобулінемії. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2018. – Т. 23. C. 186-191.
 18. Tyutyunnykova Anna, Gennady Telegeev, Anna Dubrovska. The controversial role of phospholipase C epsilon (PLC) in cancer development and progression. Journal of Cancer. 2017.-V.8.-№ 5. -p.716-729
 19. G. Teleegeev, N. Kutsevol, V. Chumachenko, A Naumenko, P. Telegeeva, S. Filipchenko, and Yu. Harahuts. Dextran-Polyacrilamide as Matrices for Creation of Anticancer Nanocomposite. International Journal of Polymer Science. International Journal of Polymer Science Volume 2017, Article ID 4929857 (9 pages)
 20. P. Telegeeva, N. Kutsevol, S. Filipchenko, and G. Teleegeev. Dextran-Polyacrilamide as Nanocarrier for Tergeted Deliveri of Anticancer Drugs info Tumor Cells. In book Chemical engineering of polimers: Production of Functional and Flexible Materials, 458 p. / Apple Academic Press Inc/ Canada, Chapter 15, p.183-193. September 2016
 21. Gridina N.Ya., Schvachko L.P., Draguntsova N.G. Tumor-Associated Inflammation Mechanisms Correction By Verapamil At Brain Gliomas Progression. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research (EJPMR). 2016, 3(8): 73-78.
 22. Zimina O.V., Parii M.F., Alkhimova O.G. Loss of heterozygosity at individual loci in Arabidopsis thaliana regenerants cultured with para-fluoropheny lalanine. Cytology and Genetics. 2016, 50 (4):11-15.
 23. Monika Cojoc, Eduard A. Stakhovsky, Gennady D. Telegeev, Anna Dubrovska. Targeting of the epigenetic reprogramming for prostate cancer cell radiosensitization. Cancer research. 2016, 76(9):2637-2651.
 24. S. V. Antonenko, D.S. Gurianov, аnd G. D. Telegeev. Colocalization of USP1 and PH Domain of Bcr-Abl Oncoprotein in Terms of Chronic Myeloid Leukemia Cell. Cytology and Genetics. 2016, 5:352-356.
 25. Monika C, Telegeev GT, Dubrovska A. AldegideDehydrogenase Is Regulated by -Catenin/TCF and Promotes Radioresistance in Prostate Cancer Progenitor Cells. Cancer Research. 2015;75(7):1-13.
 26. Дибков МВ, Телегєєв ГД, Поліщук ЛО... та ін. Розробка і тестування комплексної молекулярно-генетичної діагностики новоутворень сечостатевої системи. Наука та інновації. 2015;11(2):37–45.
 27. Швачко ЛП, Шумейко ІС. Гени ТЕТ - нові епірегулятори у прогресіїмієлопроліферативних і солідних новоутворень. Онкологія. 2015;17;2(64):76-84.
 28. Polishchuk LA, Telegeev GD. Role of the hybrid Bcr/Abl kinase in the pathogenesis of chronic myeloid leukemia lacking C-Abl and CXCR4 proteins. Exp Oncol. 2014;36(3):138-43.
 29. Cherepenko E, Telegeev G. In search of molecular approaches to improving cancer therapy efficacy. Exp Oncol. 2014;36(1):52-55.
 30. Глузман ДФ, Скляренко ЛМ, Завелевич МП. Комплексна діагностика мієлоїдних новоутворень в обласних онкологічних центрах. Наука та інновації. 2013;9(6):61-72.
 31. Telegeev GD, Dybkov MV, Dubrovska AN, et al.,Development of molecular oncohematology in Ukraine Biopolym. Cell. 2013; 29(4):277-282 doi:10.7124/bc.000822
 32. Cojoc M, Peitzsch C, Trautmann F, Polishchuk L, Telegeev GD, Dubrovska A. Emerging targets in cancer management: role of the CXCL12/CXCR4 axis. Onco Targets Ther. 2013; 6:1347–61.
 33. Dubrovska A, Elliott J, Salamone RJ, Telegeev GD, et al. CXCR4 expression in prostate cancer progenitor cells. PLoS One. 2012;7(2):e31226. doi:10.1371/journal.pone.0031226
 34. Miroshnichenko D, Dubrovska A, Maliuta S, Telegeev G, Aspenstrom P. Novel role of pleckstrin homology domain of the BCR­ABL protein: Analysis of protein­protein and protein­lipid interactions. Exp Cell Res. 2010;316(4):530–42. doi:10.1016/j.yexcr.2009.11.014
 35. Telegeev GD, Dubrovska AN, Nadgorna VA, et al. Immunocytochemical study of Bcr and BcrAbl localization in K562 cells. Exp Oncol. 2010;32(2):81–3.
 36. Polishchuk LA, Telegeeva PG, Stakhovsky AE, Telegeev GD, Stakhovsky EA. New specific molecular diagnostic markers for Urooncology. Laboratory Diagnostics. 2010;54(4):46–51.
 37. Dybkov MV, Gartovska IR, Maliuta SS, Telegeev GD. Detection of V617F mutation of gene jak2 at patients with chronic myeloproliferative neoplasms. Biopolym. Cell. 2010; 26(3):14–7. doi: 10.7124/bc.000159
 38. Shvachko LP. DNA hypomethylation as Achilles' heel of tumori­genesis: a working hypothesis. Cell Biol Int. 2009; 33(8):904–10. doi: 10.1016/j.cellbi.2009.02.018
 39. Rachkov A, Holodova Yu, Ushenin Yu, Miroshnichenko D, Telegeev G, Soldatkin A. Development of bioselective element of Spr spectrometer for monitoring of oligonucleotide interactions and comparison with thermodynamic calculations. Sensor Letters. 2009;7(15):957–61. doi: 10.1166/sl.2009.1180
 40. Shvachko LP. Alterations of constitutive pericentromeric heterochromatin in lymphocytes of cancer patients and lymphocytes exposed to 5azacytidine is associated with DNA hypomethylation. Exp Oncol. 2008;30(3):230–4.
 41. Telegeev GD, Dubrovska AN, Dybkov MV, Maliuta SS. Influence of BCR/ABL fusion proteins on the course of Ph leukemias. Acta Biochim Pol. 2004;51(3):845–9.