Відділ біомолекулярної електроніки

Відділ біомолекулярної електроніки (з 2004 року до 2019 року - однойменна лабораторія) заснований на базі відділу механізмів трансляції генетичної інформації, який з 1978 по 2019 рр. очолювала акад. НАН України, д.б.н., професор Ганна Валентинівна Єльська.

Завідувач відділу


Солдаткін Олексій Петрович
академік НАН України,
доктор біологічних наук, професор
Тел: (380-44) 200-03-28;
факс: (380-44) 526-07-59;
E-mail: a_soldatkin@imbg.org.ua

Основний напрямок наукової діяльності:

Основна діяльність відділу Біомолекулярної Електроніки зосереджена на розробці електрохімічних (амперометричних, потенціометричних (ІСПТ), кондуктометричних) та оптичних хемо/біосенсорів для моніторингу забруднення в навколишньому середовищі, визначення токсинів в харчових продуктах, контролю якості харчових продуктів та фармацевтичної продукції, контролю біотехнологічних процесів та для медичної діагностики. Наш науковий колектив володіє потужним досвідом у іммобілізації ДНК, ферментів, антитіл, білків, каліксаренів та цілих клітин на мікроелектроди на основі вуглецю, золота, платини та інших матеріалів. Для вдосконалення аналітичних параметрів біосенсорів (чутливість, межа виявлення, лінійний діапазон, селективність тощо) наша команда застосовує різні підходи, a саме використання новітніх трансдьюсерів з покращеним дизайном; модифікація електродів та біоселективного шару полімерами (PPD, PVA-SbQ та ін.) та наноматеріалами (вуглецеві нанотрубки, наноалмази, цеоліти, наночастинки золота тощо).

Поточні наукові дослідження:

  • Розробка та створення мікро/нано електрохімічних біо- та хемосенсорів для визначення in vitro та in vivo метаболітів крові, деяких нейротрансміттерів (ацетилхолін, глутамат та інші), спиртів, вуглеводів, альдегідів, сечовини, амонію, аргініну та токсичних речовин (важкі метали, пестициди, афлатоксини та інші).
  • Застосування наноматеріалів (вуглецевих нанотрубок, золотих наночастинок, наноалмазів та цеолітів) для покращення аналітичних характеристик біо- та хемосенсорних пристроїв.
  • Використання нових генно-інженерних білків та синтетичних розпізнавальних молекул для створення сенсорів з заданими аналітичними характеристиками.
  • Створення та дослідження синтетичних аналогів біологічних рецепторів методом молекулярного імпринтингу (молекулярно-імпринтованих полімерів - МІП) та їх впровадження в сенсорну технологію, твердофазову екстракцію та хроматографію.
  • Розробка електрохімічних та оптичних афінних (імуно та ДНК) сенсорів.
  • Вивчення основ взаємодії іммобілізованих ферментів із субстратами та інгібіторами за допомогою електрохімічних сенсорів.
Мультисенсорна ферментна система на основі ІСПТ для визначення токсичних речовин
Прилад на базі ППР для визначення вірусів, ДНК та для імунодіагностики
Кондуктометрична біосенсорна система для визначення вуглеводів, аргініну, сечовини та інших речовин
Потенціометричний біосенсорний прилад для визначення різних токсинів, глікоалколоїдів та інших сполук
Флуоресцентна біосенсорна система на основі смартфонів та молекулярно-імпринтованих полімерних мембран для визначення афлатоксину В1 та зеараленону
Оптичний біосенсор на основі нано-МІП-мембран для визначення афлатоксину В1