Відділ біомолекулярної електроніки

Інфраструктура:

Електрохімічні прилади:

  • Потенціостат Voltalab 40 фірми Radiometer Analytical, портативні біпотенціостат (DRP-STAT200) та біпотенціостат/гальваностат (DRP-STAT400) фірми DropSens, портативні потенціостат/ гальваностат та EmStat потенціостат фірми Palm-Sens;
  • Низка некомерційних портативних кондуктометрів (моно- та мультиканальних) та ІСПТ-метрів (моно- та мультиканальних) українського виробництва.

Оптичні пристрої:

  • Спектрометри поверхневого плазмонного резонансу SPR-4M and SPR-6.

Обладнання для молекулярно-біологічних та біохімічних досліджень:

  • Відділ має також повний доступ до приладів загального користування таких як ВЕРХ, ШБРХ, спектрометри для роботи в ультрафіолетовій та видимій ділянках світла, флуоресцентний спектрометр, ПЛР в реальному масштабі часу, синтезатор ДНК/РНК олігонуклеотидів, ДНК секвенатор, “фосфорімайджер” та ін.