Відділ біомолекулярної електроніки

Проєкти:

Поточні національні проєкти:

Проєкти Національного фонду досліджень України (НФДУ):
 • 2020-2022, проєкт "Дослідження особливостей формування сучасних біоселективних елементів на основі наноматеріалів різної природи для електрохімічних біосенсорів та сенсорних масивів із заданими та керованими властивостями", за конкурсом "Підтримка досліджень провідних та молодих учених" (науковий керівник – Дзядевич С. В.)
 • 2020-2021, проєкт "Молекулярно-напівпровідникові наноструктуровані електроди для імпедіометричних ДНК-сенсорів", за конкурсом "Наука для безпеки людини та суспільства" (науковий керівник – Рачков О. Е.). Головний виконавець: Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.
Проекти, що фінансуються Національною академією наук України:
 1. № 3/1 – “Портативний аналізатор алкалоїдів в сільськогосподарських культурах і продуктах на основі електрохімічного біосенсора. Створення біоселективного елементу та адаптація його роботи в складі аналізатора” (2010-2012, науковий керівник – Єльська Г.В.);
 2. № 5/1 – “Портативний аналізатор на основі амперометричних ферментних біосенсорів для контролю якості напоїв у виноробстві. Розробка амперометричних ферментних біосенсорів для визначення глюкози, лактату та гліцерину” (2010-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 3. № 8/1 – “Мультисенсор на основі ІСПТ для визначення основних метаболітів крові. Розробка та створення біосенсорних елементів для визначення глюкози, сечовини та креатиніну та вивчення їх роботи” (2010-2012, науковий керівник – Солдаткін О.П.);
 4. № 21/1 – “Розробка та дослідження сенсорних систем для визначення фенолів на основі полімерів-біоміміків з каталітичними властивостями. Розробка портативних сенсорних систем для визначення фенолів” (2010-2012, науковий керівник – Сергеєва Т.А.);
 5. № 4/2 – “Мультибіосенсор для визначення загальної токсичності розчинів та окремих токсичних речовин. Відпрацювання методики іммобілізації ферментів та вивчення їхньої одночасної роботи в складі мультисенсора” (2010-2012, науковий керівник – Архипова В.М.);
 6. № 6/2 – “Розробка і виготовлення експериментальних зразків електрохімічних біосенсорів для аналізу формальдегіду в харчових продуктах, фармацевтичних препаратах та довкіллі. Розробка формальдегідного аналізатора на основі кондуктометричних тонкоплівкових планарних електродів” (2010-2012, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 7. № 7/2 – “Кондуктометрична біосенсорна система для аналізу сахаридів у харчовій промисловості. Розробка методу іммобілізації ферментних та мультиферментних комплексів та вивчення їх роботи” (2010-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 8. № 28/2 – “Сенсор на основі ефекту локалізованого поверхневого плазмонного резонансу у масивах наноструктур золота для дослідження біомолекулярних процесів, молекулярної спектроскопії органічних сполук та прецизійного вимірювання показника заломлення. Дослідження біомолекулярних процесів за допомогою сенсора на основі ефекту локалізованого поверхневого плазмонного резонансу” (2010-2012, науковий керівник –Рачков О.Е.);
 9. № 1.3.2 – “Розроблення і створення мультипараметричних приладів для експресного детектування і моніторингу хімічних та біологічних рідинних сполук. Розробка методів іммобілізації ферментів на поверхню мультиперетворювачів” (2010-2014, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 10. № 24/12 – "Оптичні сенсорні системи на основі наноструктурованих молекулярно імпринтованих полімерних мембран для моніторингу довкілля та медичної діагностики” (2010-2014, науковий керівник – Сергеєва Т.А.);
 11. № 25/12 – “Розробка біоселективних мембран на основі вуглецевих наноматеріалів, функціоналізованих біомолекулами для створення аналітичних мікроприладів нового покоління” (2010-2014, наукові керівники – Білоіван О.А та Корпан Я.І.);
 12. № 5.34 – “Створення та дослідження нових нанобіоматеріалів на основі рекомбінантних одноланцюгових антитіл та наноструктурованих підкладинок для нанобіосенсорної імунодіагностики” (2010-2014, науковий керівник – Солдаткін О.П.);
 13. № 99/10-Н – “Дослідження взаємодії нуклеїнових кислот з нанокристалічними напівпровідниками для створення нових біонаноструктурованих матеріалів, здатних розпізнавати біологічно важливі маркери спадкових захворювань” (2010-2014, науковий керівник – Солдаткін О.П.).
 14. “Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація” (2013–2017).
 15. “Оптоелектронний смарт-сенсор з електрохімічними функціями» в рамках цільової програми: «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій” (2018–2022 рр, керівник Пєшкова В.М.).

Поточні міжнародні проєкти:

П'ята Рамкова Программа (РП5)
 1. № 31958 INION II – "Totally integrated microengineered ion sensors for large-scale applications" (1998-2001);
 2. № G5RD-CT-2002-00752 MATINOES – "Novel organic-inorganic materials in opto-electronic systems for the monitoring and control of bio-processes" (2002-2006).
Сьома Рамкова Програма (РП7)
 1. № 318053 – “Micro/nanosensors for early cancer warning system - diagnostic and prognostic information” (2013-2016, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 2. № 318524 – “Integrated nanodevices” (2012-2015, науковий керівник – Дзядевич С.В.).
 3. № 318524 – NANODEV: “Integrated nanodevices” (2012-2015, науковий керівник – Дзядевич С.В.).
Horizon 2020 (РП8)
 1. Horizon 2020 project 951887-BIONANOSENS-H2020-WIDESPREAD-2020-5 (2020-2023, науковий керівник та координатор проекту – Дзядевич С.В.).
Наукові програми НАТО
 1. № CBP.NUKR.SFPP 984173 “Наука для миру” – “Нові електрохімічні наносенсори для визначення токсичних іонів” (2012-2015, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 2. № CBP.NUKR.CLG 984221 – “Розробка біосенсорів для визначення нейротоксину ботулізму з можливістю застосування для тестування продуктів проти біологічних терористичних нападів” (2011-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 3. NATO Linkage Grant 979775 (2003-2005, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 4. NATO Linkage Grant № LST.CLG 980008;
 5. NATO Linkage Grant № LST.CLG 982788;
 6. NATO Linkage Grant № LST.CLG.977342 (2000-2002, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 7. NATO Linkage grant № ENVIR.LG 950913 (1997);
 8. NATO Linkage Grant № ENVIR.LG 972305 (1998-2000);
 9. NATO Linkage Grant № LST.NUKR.CLG 980621 (2004-2006);
 10. NATO Linkage Grant № CBP.NUKR.CLG 982955 (2007-2009);
 11. NATO "Science for Peace" Grant № CBP.NUKR.SFP 983063 (науковий керівник – Корпан Я.І.).
STCU-NASU (Science and Technology Center in Ukraine - NAS of Ukraine) projects:
 1. 2015-2017 STCU-NASU Project 5044 “Elaboration of “smart nanocarriers” based on the effect of photothermal plasmon amplification for drug target delivery in the human body”. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 2. 2016-2018 STCU-NASU project 6177 “Application of functional nanomaterials for creation of biosensor conductometric devices for arginine detection”. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 3. 2017-2018 STCU-NASU project: “Calixarene Based Chemosensors” Development of electrochemical chemosensor for determination of arginine. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 4. 2015-2016 STCU-NASU Project: Enzyme multibiosensor system for renal dysfunction diagnosis and hemodialysis control. Ukrainian Project Director: O. P. Soldatkin
 5. 2015-2016 STCU-NASU Project: Elaboration of "smart nanocarriers" based on the effect of photothermal plasmon amplification for drug target delivery in the human body. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych, V. I. Chegel
 6. 2016-2017 STCU-NASU Project "Nanotechnologies for application in health care, creation of new materials and devices" Project: Application of functional nanomaterials for creation of biosensor conductometric devices for arginine detection. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych, Cherenok S.
STCU-NASU (Science and Technology Center in Ukraine - NAS of Ukraine) projects:
 1. BLACK SEA HORIZON (2016-2017) Project: Grant facilitating the participation of Black Sea countries in European Brokerage events. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych.
 2. EUREKA (2014-2016) Project: Multiple biosensor device for monitoring of hemodialysis patients (HemoSensor) Ukrainian Project Director: O. P. Soldatkin
 3. French-ukrainian project Dnipro 05061 WC, 2002-2003. Project Director - Sergey V. Dzyadevych
 4. ECO-NET № 12675SG
 5. INTAS-FOOD 00-151 (2001-2003)
 6. INTAS Grant No 96-1971 (1999)
 7. INTAS Grant No 03-51-6278.