Вступ до аспірантури (PhD)

02.01.2023 р. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) у січні 2023 року здійснює додатковий набір до аспірантури денної форми навчання (контракт) за спеціальністю 091 - Біологія та біохімія (галузь знань 09 – біологія; код галузі за міжнародною стандартною класифікацією освіти – 0511 Biology) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Прийом друкованих документів триває до 31 січня 2023 року.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) здійснює щорічний набір до аспірантури за спеціальністю 091 - Біологія та біохімія (галузь знань 09 – біологія) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) або заочною формою.

При бажанні навчатися в аспірантурі перш за все необхідно обрати (отримати згоду) потенційного наукового керівника (див. розділ сайту "Відділи інституту").

Прийом друкованих документів триває з 20 серпня до 10 вересня. Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому вигляді на e-mail: inform@imbg.org.ua

Програма зі спеціальності 091 Біологія та біохімія

Правила прийому в аспірантуру 2023

Положення про аспірантуру та докторантуру

Перелік документів, які подаються абітурієнтом:

Термін навчання: 4 роки
Прийом документів: за адресою: м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 150, каб. №19, 3-й поверх, служба вченого секретаря або у сканованому виді на e-mail: inform@imbg.org.ua
Подаються документи:
 1. Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 2. Особовий листок (зразок бланку).
 3. 2 кольорові фотокартки (3 х 4).
 4. Медична довідка за формою № 086/у про можливість навчання в аспірантурі.
 5. Список наукових робіт (їхні друковані копії) з активними посиланнями на них, (Форма 26, cписок наукових робіт), завірений вченим секретарем ІМБГ НАН України, або Pеферат 25-30 сторінок (титул, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури), оцінений та підписаний майбутнім науковим керівником за 100-бальною шкалою.
 6. Копії дипломів про освіту разом з додатками до них (бакалавра та спеціаліста/магістра), завірені у Відділі кадрів ІМБГ НАН України. При собі мати оригінали.
 7. Копія паспорту громадянина України (при собі мати оригінал).
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Папка паперова.
 10. За наявності подаються:

 11. Витяг з протоколу засідання наукової ради для осіб, рекомендованих до аспірантури радами ВНЗ.
 12. Сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні В2 чи вище (зараховується як вступне випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно»).
 13. На час складання вступних іспитів гуртожиток абітурієнтам не надається.

Довідки: Тел.: (+380 44) 200 03 54; Факс: (+380 44) 526 07 59

Міщук Яніна Ромуальдівна, e-mail: mishchuk@imbg.org.ua;

Корж Ольга Вячеславівна, e-mail: inform@imbg.org.ua

Зарахування в аспірантуру відбувається на конкурсній основі за умов успішної здачі вступних іспитів з 1 листопада поточного року:

 1. Спеціальність (адреса складання іспиту: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, кабінет вченого секретаря, 3-ій поверх, вул. Заболотного, 150). Дата вступного іспиту зі спеціальності: 14 вересня 2023 року о 10:00.
 2. Іноземна мова (адреса складання іспиту: Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4). Тел.: (+380 44) 278 89 71. e-mail: center-fl@ukr.net. Дата вступного іспиту з іноземної мови: 22 вересня 2023 року об 11:00.

  !Важливо: вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів Test of English as a Foreign Language (TOEFL), або International English Language Testing System (IELTS), або сертифікатом Сambridge English (FCE, CAE, CPE) на рівні не нижче В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

 3. Співбесіда (проводитиметься за адресою: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, кабінет вченого секретаря, 3-ій поверх, вул. Заболотного, 150). Дата співбесіди: 22 вересня 2023 року (чекатимемо вас після складання іспиту з іноземної мови - з 14:00 до 15:00).

Зразки документів для зарахованих аспірантів

Гуртожиток для зарахованих аспірантів

I. Лист-клопотання на ім’я керуючого справами НАН України про поселення в гуртожитку разом з наказом про зарахування до аспірантури надається вченим секретарем до Президії НАН України.

II. Для поселення в гуртожитку аспірантам потрібно звернутися до Державного житлово-комунального підприємства (ДЖКП) НАН України за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка (був. Ежена Потье), 9 (конт.тел. +380 (44) 4564630. При собі крім паспорта громадянина України мати наступні документи:

 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури - 1 екз. (отримати у Відділі кадрів ІМБГ НАН України, 2-ий поверх)
 • Типову угоду на поселення в гуртожитку - 3 екз., підписану директором ІМБГ НАН України та з печаткою Інституту (підписується та проставляється печатка в приймальні директора, 2-ий поверх, ІМБГ НАН України).

До відома: Аспіранти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.

До відома: Центр гуманітарної освіти НАН України. Кафедра філософії. Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4. Тел.: (+380 44) 278-30-13. e-mail: cgonanu@ukr.net https://cgo.org.ua/