Відділ біомолекулярної електроніки

Проєкти:

Поточні національні проєкти:

Проекти, що фінансуються Національною академією наук України:
 1. № 3/1 – “Портативний аналізатор алкалоїдів в сільськогосподарських культурах і продуктах на основі електрохімічного біосенсора. Створення біоселективного елементу та адаптація його роботи в складі аналізатора” (2010-2012, науковий керівник – Єльська Г.В.);
 2. № 5/1 – “Портативний аналізатор на основі амперометричних ферментних біосенсорів для контролю якості напоїв у виноробстві. Розробка амперометричних ферментних біосенсорів для визначення глюкози, лактату та гліцерину” (2010-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 3. № 8/1 – “Мультисенсор на основі ІСПТ для визначення основних метаболітів крові. Розробка та створення біосенсорних елементів для визначення глюкози, сечовини та креатиніну та вивчення їх роботи” (2010-2012, науковий керівник – Солдаткін О.П.);
 4. № 21/1 – “Розробка та дослідження сенсорних систем для визначення фенолів на основі полімерів-біоміміків з каталітичними властивостями. Розробка портативних сенсорних систем для визначення фенолів” (2010-2012, науковий керівник – Сергеєва Т.А.);
 5. № 4/2 – “Мультибіосенсор для визначення загальної токсичності розчинів та окремих токсичних речовин. Відпрацювання методики іммобілізації ферментів та вивчення їхньої одночасної роботи в складі мультисенсора” (2010-2012, науковий керівник – Архипова В.М.);
 6. № 6/2 – “Розробка і виготовлення експериментальних зразків електрохімічних біосенсорів для аналізу формальдегіду в харчових продуктах, фармацевтичних препаратах та довкіллі. Розробка формальдегідного аналізатора на основі кондуктометричних тонкоплівкових планарних електродів” (2010-2012, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 7. № 7/2 – “Кондуктометрична біосенсорна система для аналізу сахаридів у харчовій промисловості. Розробка методу іммобілізації ферментних та мультиферментних комплексів та вивчення їх роботи” (2010-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 8. № 28/2 – “Сенсор на основі ефекту локалізованого поверхневого плазмонного резонансу у масивах наноструктур золота для дослідження біомолекулярних процесів, молекулярної спектроскопії органічних сполук та прецизійного вимірювання показника заломлення. Дослідження біомолекулярних процесів за допомогою сенсора на основі ефекту локалізованого поверхневого плазмонного резонансу” (2010-2012, науковий керівник –Рачков О.Е.);
 9. № 1.3.2 – “Розроблення і створення мультипараметричних приладів для експресного детектування і моніторингу хімічних та біологічних рідинних сполук. Розробка методів іммобілізації ферментів на поверхню мультиперетворювачів” (2010-2014, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 10. № 24/12 – "Оптичні сенсорні системи на основі наноструктурованих молекулярно імпринтованих полімерних мембран для моніторингу довкілля та медичної діагностики” (2010-2014, науковий керівник – Сергеєва Т.А.);
 11. № 25/12 – “Розробка біоселективних мембран на основі вуглецевих наноматеріалів, функціоналізованих біомолекулами для створення аналітичних мікроприладів нового покоління” (2010-2014, наукові керівники – Білоіван О.А та Корпан Я.І.);
 12. № 5.34 – “Створення та дослідження нових нанобіоматеріалів на основі рекомбінантних одноланцюгових антитіл та наноструктурованих підкладинок для нанобіосенсорної імунодіагностики” (2010-2014, науковий керівник – Солдаткін О.П.);
 13. № 99/10-Н – “Дослідження взаємодії нуклеїнових кислот з нанокристалічними напівпровідниками для створення нових біонаноструктурованих матеріалів, здатних розпізнавати біологічно важливі маркери спадкових захворювань” (2010-2014, науковий керівник – Солдаткін О.П.).
 14. “Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація” (2013–2017).
 15. “Оптоелектронний смарт-сенсор з електрохімічними функціями» в рамках цільової програми: «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій” (2018–2022 рр, керівник Пєшкова В.М.).

Поточні міжнародні проєкти:

П'ята Рамкова Программа (РП5)
 1. № 31958 INION II – "Totally integrated microengineered ion sensors for large-scale applications" (1998-2001);
 2. № G5RD-CT-2002-00752 MATINOES – "Novel organic-inorganic materials in opto-electronic systems for the monitoring and control of bio-processes" (2002-2006).
Сьома Рамкова Програма (РП7)
 1. № 318053 – “Micro/nanosensors for early cancer warning system - diagnostic and prognostic information” (2013-2016, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 2. № 318524 – “Integrated nanodevices” (2012-2015, науковий керівник – Дзядевич С.В.).
 3. № 318524 – NANODEV: “Integrated nanodevices” (2012-2015, науковий керівник – Дзядевич С.В.).
Horizon 2020 (РП8)
 1. Horizon 2020 project 951887-BIONANOSENS-H2020-WIDESPREAD-2020-5 (2020-2023, науковий керівник та координатор проекту – Дзядевич С.В.).
Наукові програми НАТО
 1. № CBP.NUKR.SFPP 984173 “Наука для миру” – “Нові електрохімічні наносенсори для визначення токсичних іонів” (2012-2015, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 2. № CBP.NUKR.CLG 984221 – “Розробка біосенсорів для визначення нейротоксину ботулізму з можливістю застосування для тестування продуктів проти біологічних терористичних нападів” (2011-2012, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 3. NATO Linkage Grant 979775 (2003-2005, науковий керівник – Дзядевич С.В.);
 4. NATO Linkage Grant № LST.CLG 980008;
 5. NATO Linkage Grant № LST.CLG 982788;
 6. NATO Linkage Grant № LST.CLG.977342 (2000-2002, науковий керівник – Корпан Я.І.);
 7. NATO Linkage grant № ENVIR.LG 950913 (1997);
 8. NATO Linkage Grant № ENVIR.LG 972305 (1998-2000);
 9. NATO Linkage Grant № LST.NUKR.CLG 980621 (2004-2006);
 10. NATO Linkage Grant № CBP.NUKR.CLG 982955 (2007-2009);
 11. NATO "Science for Peace" Grant № CBP.NUKR.SFP 983063 (науковий керівник – Корпан Я.І.).
STCU-NASU (Science and Technology Center in Ukraine - NAS of Ukraine) projects:
 1. 2015-2017 STCU-NASU Project 5044 “Elaboration of “smart nanocarriers” based on the effect of photothermal plasmon amplification for drug target delivery in the human body”. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 2. 2016-2018 STCU-NASU project 6177 “Application of functional nanomaterials for creation of biosensor conductometric devices for arginine detection”. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 3. 2017-2018 STCU-NASU project: “Calixarene Based Chemosensors” Development of electrochemical chemosensor for determination of arginine. Project Director: Sergey V. Dzyadevych
 4. 2015-2016 STCU-NASU Project: Enzyme multibiosensor system for renal dysfunction diagnosis and hemodialysis control. Ukrainian Project Director: O. P. Soldatkin
 5. 2015-2016 STCU-NASU Project: Elaboration of "smart nanocarriers" based on the effect of photothermal plasmon amplification for drug target delivery in the human body. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych, V. I. Chegel
 6. 2016-2017 STCU-NASU Project "Nanotechnologies for application in health care, creation of new materials and devices" Project: Application of functional nanomaterials for creation of biosensor conductometric devices for arginine detection. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych, Cherenok S.
STCU-NASU (Science and Technology Center in Ukraine - NAS of Ukraine) projects:
 1. BLACK SEA HORIZON (2016-2017) Project: Grant facilitating the participation of Black Sea countries in European Brokerage events. Ukrainian Project Director: S. V. Dzyadevych.
 2. EUREKA (2014-2016) Project: Multiple biosensor device for monitoring of hemodialysis patients (HemoSensor) Ukrainian Project Director: O. P. Soldatkin
 3. French-ukrainian project Dnipro 05061 WC, 2002-2003. Project Director - Sergey V. Dzyadevych
 4. ECO-NET № 12675SG
 5. INTAS-FOOD 00-151 (2001-2003)
 6. INTAS Grant No 96-1971 (1999)
 7. INTAS Grant No 03-51-6278.