Діяльність Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі наук про життя - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн. Інститут бере активну участь у виконанні державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" і т.д.

    Згідно Google Scholar ІМБГ НАН України посідає перше місце у рейтингу установ та відомств України за кількістю вчених з індексом Гірша IH ≥ 30 (Google Scholar) та 6 учених ІМБГ НАН України мають індекс Гірша ≥ 30 (Google Scholar)

    Національна бібліотека імені В.І. Вернадського надала науковцям ІМБГ НАНУ доступ на користування електронними базами даних: SCOPUS, Academic Search Complete та SciVerse Freedom Collection. Доступ до інформаційних продуктів надається ІМБГ НАН України автоматично при завантаженні наступних сторінок мережі Інтернет: http://scopus.com, http://search.ebscohost.com,