Патенти та винаходи

За час існування ІМБГ НАН України зроблено 2 відкриття, які підтверджено дипломами на відкриття Держкомвинаходів СРСР. Авторами цих відкриттів є співробітники Інституту, академіки НАН України:

 1. Диплом на відкриття № 340 "Свойство экзогенных ДНК (дезоксирибонуклеиновых кислот) вызывать избирательные мутации генов" - автор ГЕРШЕНЗОН Сергій Михайлович (видано Державним комітетом з винаходів та відкриттів при Раді Міністрів СРСР від 28.07.1947 р.) Формула відкриття: "Экспериментально установлено неизвестное ранее свойство экзогенных ДНК вызывать избирательные мутации, спектр которых определяется природой ДНК".
 2. Диплом на відкриття № 367 "Свойство клеток, продуцирующих специфические белки, изменять в ходе дифференцировки скорость синтеза отдельных транспортных РНК" - автори ЄЛЬСЬКА Ганна Валентинівна та МАЦУКА Геннадій Харлампійович (видано Державним комітетом з винаходів та відкриттів при Держкомітеті СРСР з науки і техніки від 17.07.1991 р.)
  Формула відкриття: "Експериментально встановлено невідому раніше властивість клітин, які продукують специфічні білки, змінювати в процесі диференціювання швидкість синтезу окремих транспортних РНК таким чином, що співвідношення концентрацій індивідуальних тРНК в клітині прямує до відносного вмісту відповідних амінокислот в специфічному білку".

Винаходи вчених Інституту охоплюють наступні напрямки:

 1. Генетична інженерія та новітні біотехнології;
 2. Клітини-продуценти БАР, ліків та ін.;
 3. Синтетичні речовини - противірусні, протипухлинні, імуномодулюючі та інші терапевтичні засоби;
 4. Біосенсори;
 5. Сорти та технології для АПК.

З 45 років діяльності науковці Інституту отримали більше 319 охоронних документів (авторських свідоцтв, патентів України, міжнародних заявок, поданих у відповідності до Договору про патентну кооперацію (PCT)), зареєстрували десятки раціоналізаторських пропозицій, направлених на підвищення ефективності наукових досліджень.

В Інституті створено відомі в усьому світі препарати та способи їх отримання, що впроваджені у виробництво та науково-дослідницьку практику. Вони визнані винаходами і захищені патентами. Це зокрема:

 • Інтерферон - препарат, що суттєво підвищує імунітет людини - автори: Овчиніков Ю.А.; Свердлов Є.Д.; Царьов С.А.; Монастирська Г.С.; Арсенян С.Г.; Саломатіна І.С.; Беляєв С.В.; Мацука Г.Х.; Кордюм В.А.; Черних С.І.; Славченко І.Ю.; Горлов Ю.І.; Сорочинська Т.В. (в інституті створено технологічний процес виробництва інтерферону);
 • Ізатізон - препарат, що має антисептичну та протизапальну дію - автори: Потопальський А.І.; Лозюк Л.В.; Бессарабов Б.П.; Миролюбова А.М.; Алексеєнок А.; Кит В.І.;
 • Штам культивованих клітин рослин rauwolfia serpentina benth - продуцент аймаліну - автори: Куклін О.Н.; Каухова І.Є.; Воллосович О.Г.; Мініна С.О.; Кунах В.А.; Захленюк О.В.; Алхімова О.Г.; Алпатова Л.К.;
 • Спосіб отримання зворотної транскриптази - автори: Граєвська Н.А.; Кавсан В.М.; Риндич А.В.; Добровольська Г.Н.; Іщенко І.Д.; Ставерська О.В.; Столяренко В.П.; Ливощенко Л.; Думіна А.Л.; Коваленко А.Т.; Лук'яненко В.Д.

Інститутом укладені договори про продаж-купівлю виключної ліцензії на використання корисних моделей:

 1. № 105874 від 11.04.2016 ГІДРОГЕЛЕВА ПЛІВКА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ОПІКІВ Винахідники: Рогальський С.П. (UA); Тарасюк О.П. (UA); Заєць І.Є.(UA); Подоліч О.В.(UA); Кухаренко О.Є.(UA); Козировська Н.О.(UA)
 2. № 116134 від 10.05.2017 НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ З АНТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ ТІОСЕМИКАРБАЗОНУ БЕНЗАЛЬДЕГІДІВ (Винахідники: Волинець Г.П.(UA); Тукало М.А.(UA); Бджола В.Г.(UA); Старосила С.А.(UA); Тарнавський С.С.(UA); Гудзера О.Й.(UA); Крикливий І.А.(UA); Ярмолюк С.М.(UA))
 3. № 117279 від 26.06.2017 НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ З АНТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ ГІДРАЗИДУ ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ Винахідники: Волинець Г.П.(UA); Тукало М.А.(UA); Бджола В.Г.(UA); Тарнавський С.С.(UA); Старосила С.А.(UA); Гудзера О.Й.(UA); Ярмолюк С.М.(UA)

Вчені установи за останні роки подали міжнародні заявки у відповідності з Договором про патентну кооперацію (РСТ), зокрема,

 • "Syntheses, pharmaceutical composition and method of application of (2'-5') ligoaenylate analogues" - автори: Ткачук З.Ю.; Квасюк Є.; Мацука Г.Х.; Міхайлопуло І.
 • "Microsensor for detection of D-Amino-ACIDS" - автори Щувайло О.Н., Солдаткін О.П.

Винахід "Біопрепарат для живлення і захисту рослин "Клепс" (патент № 44189А) - автори Козировська Н.О. і Негруцька В.В. - стали лауреатами Конкурсу "Винахід-2002" та були нагороджені медаллю Всесвітньої Організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у категорії жінки-винахідники. Біопрепарат "Клепс" використовують на полях України - він забезпечує приріст врожаю зернових, овочевих та технічних культур на 10-20%.

Інститутом укладено Договір про продаж-купівлю невиключної ліцензії на використання винаходу "Біопрепарат для живлення та захисту рослин "КЛЕПС" за патентом України на винахід № 44189 (автори: Козировська Н.О., Негруцька В.В.).

Деякі з отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності Інституту:

 1. Патент на винахід № 44189 від 15.12.2004 БІОПРЕПАРАТ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН "КЛЕПС" Козировська Наталія Олексіївна (UA); Негруцька Валентина Володимирівна (UA) (link)
 2. Патент на корисну модель № 10742 від 15.11.2005 СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТА "ЛЕКТИНОТЕСТ" Карпова Ірина Сергіївна (UA); Корецька Наталія Віталіївна (UA) (link)
 3. Патент на корисну модель № 13616 від 17.04.2006 СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН Швачко Людмила Павлівна (UA); Бух Інна Георгіївна (UA); Степаненко Аркадій Павлович (UA); Процик Володимир Семенович (UA); Кікоть Володимир Онуфрійович (UA); Климнюк Григорій Іванович (UA); Гульчій Микола Васильович (UA) (link)
 4. Патент на винахід № 77366 від 15.11.2006 СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУРИ КАЛЮСНИХ ТКАНИН РАУВОЛЬФІЇ ЗМІЇНОЇ RAUWOLFIA SERPENTINA BENTH. - ПРОДУЦЕНТА АЙМАЛІНУ Кунах Віктор Анатолійович (UA); Юссеф Ал-Аммурі (SY); Можилевська Людмила Петрівна (UA); Мірюта Наталія Юріївна (UA) (link)
 5. Патент на корисну модель № 15113 від 15.06.2006 СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН Швачко Людмила Павлівна (UA); Бух Інна Георгіївна (UA); Степаненко Аркадій Павлович (UA); Процик Володимир Семенович (UA); Кікоть Володимир Онуфрійович (UA); Климнюк Григорій Іванович (UA); Гульчій Микола Васильович (UA) (link)
 6. Патент на корисну модель № 19657 від 15.12.2006 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕРФАЗНОЇ ГЕТЕРОХРОМАТИНІЗАЦІЇ Швачко Людмила Павлівна (UA) (link)
 7. Патент на корисну модель № 21499 від 15.03.2007 СПОСІБ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО GENTIANA LUTEA L. І ТИРЛИЧУ БЕЗСТЕБЛОВОГО GENTIANA ACAULIS L. Страшнюк Надія Михайлівна (UA); Мельник Віталій Миколайович (UA); Грицак Людмила Русланівна (UA); Леськова Олена Миколаївна (UA); Кунах Віктор Анатолійович (UA) (link)
 8. Патент на корисну модель № 23470 від 25.05.2007 СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КАЛЮСНОЇ ТКАНИНИ ТИРЛИЧУ КРАПЧАСТОГО ( GENTIANA PUNCTATA L.) Страшнюк Надія Михайлівна (UA); Леськова Олена Миколаївна (UA); Мельник Віталій Миколайович (UA); Твардовська Мар'яна Остапівна (UA) (link)
 9. Патент на корисну модель № 24186 від 25.06.2007 АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛІЦЕРИНУ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ Шкотова Людмила Василівна (UA); Горюшкіна Тетяна Борисівна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Гайда Галина Зуфарівна (UA); Павлішко Галина Миколаївна (UA); Гончар Михайло Васильович (UA) (link)
 10. Патент на корисну модель № 27284 від 25.10.2007 МУЛЬТИБІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Архіпова Валентина Миколаївна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Назаренко Олена Анатоліївна (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Єльська Ганна Валентинівна (UA); Павлюченко Олексій Сергійович (UA); Кукла Олександр Леонідович (UA) (link)
 11. Патент на винахід № 85571 від 10.12.2007 СПОСІБ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ УНГЕРНІЇ ВІКТОРА UNGERNIA VICTORIS VVED. EX ARTJUSCHENKO Кунах Віктор Анатолійович (UA); Можилевська Людмила Петрівна (UA); Музика Владіслав Івановіч (RU); Колоніна Ірина Владіміровна (RU) (link)
 12. Патент на корисну модель № 36831 від 10.11.2008 КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛАКТОЗИ У РОЗЧИНІ Пєшкова Вікторія Миколаївна (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA) (link)
 13. Патент на корисну модель № 36436 від 27.10.2008 СПОСІБ ОТРИМАННЯ НЕТРАНСГЕННОЇ КУЛЬТУРИ ІЗОЛЬОВАНИХ КОРЕНІВ ТИРЛИЧІВ (GENTIANA L.) Страшнюк Надія Михайлівна (UA); Грицак Людмила Русланівна (UA); Мельник Віталій Миколайович (UA); Твардовська Мар'яна Остапівна (UA); Конвалюк Ірина Іванівна (UA); Кунах Віктор Анатолійович (UA) (link)
 14. Патент на корисну модель № 42940 від 27.07.2009 СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР ПРОМИСЛОВИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАГАЧЕНОГО ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СОЛЬОВІЙ ОСНОВІ М9 Перерва Тамара Петрівна (UA); Дворник Анжела Степанівна (UA); Мирюта Ганна Юріївна (UA); Можилевська Людмила Петрівна (UA); Кунах Віктор Анатолійович (UA) (link)
 15. Патент на корисну модель № 43335 від 10.08.2009 КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МАЛЬТОЗИ У РОЗЧИНІ Пєшкова Вікторія Миколаївна (UA); Саяпіна Ольга Ярославівна (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA) (link)
 16. Патент на корисну модель № 43786 від 25.09.2009 СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГЕНІВ БАЗИ ДАНИХ Чащин Микола Олексійович (UA); Дуплій Діана Ростиславівна (UA); Калашніков Володимир Васильович (UA) (link)
 17. Патент на корисну модель № 44303 від 25.09.2009 СПОСІБ ОТРИМАННЯ ГІБРИДІВ РИБ Бучацький Леонід Петрович (UA); Потопальський Анатолій Іванович (UA); Заїка Леонід Андрійович (UA); Сич Ганна Олександрівна (UA) (link)
 18. Патент на корисну модель № 52437 від 23.08.2010 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Кучеренко Іван Сергійович (UA); Архіпова Валентина Миколаївна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA) (link)
 19. Патент на корисну модель № 56857 від 25.01.2011 ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ L-КАРНІТИНУ Назаренко Олена Анатоліївна (UA); Марченко Світлана Володимирівна (UA); Архипова Валентина Миколаївна (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Павлюченко Олексій Сергійович (UA); Кукла Олександр Леонідович (UA) (link)
 20. Патент на корисну модель № 55939 від 27.12.2010 ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Архипова Валентина Миколаївна (UA); Шелякіна Маргарита Костянтинівна (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Павлюченко Олексій Сергійович (UA); Кукла Олександр Леонідович (UA) (link)
 21. Патент на корисну модель № 64374 від 10.11.2011 НАНОКОМПОЗИТНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ПРЕПАРАТ Корнелюк Олександр Іванович (UA); Бабенко Леся Анатоліївна (UA); Козлов Олександр Вадимович (UA); Резніков Олександр Григорович (UA); Чайковська Людмила В'ячеславівна (UA); Полякова Любов Іванівна (UA) (link)
 22. Патент на корисну модель № 64025 від 25.10.2011 КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-АРГІНІНУ В РОЗЧИНІ Саяпіна Ольга Ярославівна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Стасюк Наталія Євгенівна (UA); Гайда Галина Зуфарівна (UA); Гончар Михайло Васильович (UA) (link)
 23. Патент на корисну модель № 64654 від 10.11.2011 СПОСІБ ДНК-ДІАГНОСТИКИ МАЖОРНОЇ МУТАЦІЇ DF508 В ГЕНІ ТРАНСМЕМБРАННОГО РЕГУЛЯТОРНОГО БІЛКА МУКОВІСЦИДОЗУ (CFTR) Соловйов Олександр Олександрович (UA); Кравченко Сергій Афанасійович (UA); Лівшиць Людмила Аврамовна (UA) (link)
 24. Патент на корисну модель № 67253 від 10.02.2012 ТРАНСФОРМАЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ CACL2-КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН Е.COLI ПЛАЗМІДНОЮ ДНК Мирюта Ганна Юріївна (UA); Перерва Тамара Петрівна (UA); Кунах Віктор Анатолійович (UA (link)
 25. Патент на корисну модель № 56278 від 10.01.2011 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ МЕМБРАНИ ДЛЯ АДСОРБЦІЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК Бровко Олександр Олександрович (UA); Горбач Лариса Анатолівна (UA); Слінченко Олена Анатолівна (UA); Степаненко Людмила Василівна (UA); Сергеєва Людмила Михайлівна (UA); Гончарова Любов Анатолівна (UA); Сергеєва Тетяна Анатолівна (UA) (link)
 26. Патент на корисну модель № 58819 від 26.04.2011 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ МЕМБРАНИ ДЛЯ АДСОРБЦІЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК Бровко Олександр Олександрович (UA); Слінченко Олена Анатолівна (UA); Горбач Лариса Анатолівна (UA); Степаненко Людмила Василівна (UA); Сергеєва Людмила Михайлівна (UA); Єльська Ганна Валентинівна (UA); Сергеєва Тетяна Анатолівна (UA) (link)
 27. Патент на корисну модель № 66153 від 26.12.2011 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ МЕМБРАНИ ДЛЯ АДСОРБУВАННЯ СПОЛУК ФЕНОЛІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Сергеєва Тетяна Анатолівна (UA); Бровко Олександр Олександрович (UA); Горбач Лариса Анатолівна (UA); Степаненко Людмила Василівна (UA); Луцик Олена Дмитрівна (UA); Сергеєва Людмила Михайлівна (UA); Єльська Ганна Валентинівна (UA) (link)
 28. Патент на корисну модель № 68272 від 26.03.2012 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ МЕМБРАНИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПОЛУК ФЕНОЛУ Бровко Олександр Олександрович (UA); Гончарова Любов Анатолівна (UA); Горбач Лариса Анатолівна (UA); Луцик Олена Дмитрівна (UA); Степаненко Людмила Василівна (UA); Сергеєва Людмила Михайлівна (UA); Єльська Ганна Валентинівна (UA); Сергеєва Тетяна Анатолівна (UA) (link)
 29. Патент на корисну модель № 71834 від 25.07.2012 ТРАНСФОРМАЦІЙНА СУМІШ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ CаCL2-КОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН E.COLI ПЛАЗМІДНОЮ ДНК Мирюта Ганна Юріївна (UA); Перерва Тамара Петрівна (UA) (link)
 30. Патент на корисну модель № 75190 від 26.11.2012 КОНДУКТОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФРУКТОЗИ У РОЗЧИНІ Дудченко Олександр Євгенович (UA); Пєшкова Вікторія Миколаївна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA) (link)
 31. Патент на корисну модель № 75156 від 26.11.2012 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Бурдак Олександр Степанович (UA); Шкотова Людмила Василівна (UA); Сергеєва Тетяна Анатоліївна (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA) (link)
 32. Патент на корисну модель № 79476 від 25.04.2013 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ БІЛКА Шапошник Лариса Анатолівна (UA); Маркова Ольга Володимирівна (UA); Главацький Олександр Якович (UA); Лило Валентина Володимирівна (UA) (link)
 33. Патент на корисну модель № 78106 від 11.03.2013 ПОРТАТИВНА АМПЕРОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АДЕНОЗИН-5`-ТРИФОСФАТУ ТА ГЛЮКОЗИ У РОЗЧИНІ Кучеренко Іван Сергійович (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Єльська Ганна Валентинівна (UA) (link)
 34. Патент на корисну модель № 78180 від 11.03.2013 ПОРТАТИВНА ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ СЕЧОВИНИ ТА КРЕАТИНІНУ Марченко Світлана Володимирівна (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Зінченко Олена Анатолівна (UA); Солдаткін Олексій Петрович (UA); Павлюченко Олексій Сергійович (UA); Кукла Олександр Леонідович (UA) (link)
 35. Патент на корисну модель № 78736 від 25.03.2013 ФЕРМЕНТНИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-АРГІНІНУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Архипова Валентина Миколаївна (UA); Шелякіна Маргарита Костянтинівна (UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA); Дзядевич Сергій Вікторович (UA) (link)
 36. Патент на корисну модель № 85377 від 11.11.2013 СПОСІБ УКОРІНЕННЯ IN VITRO ТА АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ EX VITRO РОСЛИН ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО GENTIANA LUTEA L. Майорова Оксана Юріївна (UA); Грицак Людмила Русланівна (UA); Мельник Віталій Миколайович (UA); Дробик Надія Михайлівна (UA); Кунах Віктор Анатолійович (UA) (link)
 37. Ферментний біосенсор для швидкого визначення аніонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах (патент України № 55939, Бюл. №24 від 27.12.10 р.)
 38. Патент на корисну модель № 86041 від 10.12.2013 НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ОРГАНІЧНІ АТФ-КОНКУРЕНТНІ ІНГІБІТОРИ СЕРИН/ТРЕОНІНОВОЇ ПРОТЕЇНКІНАЗИ СК2 НА ОСНОВІ 4-АМІНО-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНОВОГО ГЕТЕРОЦИКЛУ Винахідники: Остринська О.В. (UA), Баланда А.О. (UA), Бджола В.Г. (UA), Котей І.М. (UA), Кухаренко О.П. (UA), Ярмолюк С.М. (UA)
 39. Патент на корисну модель № 88311 від 11.03.2014 ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АЛКОЛОЇДІВ ЧИСТОТІЛУ Винахідники: Зінченко О.А.(UA), Шкотова Л.В.(UA), Марченко С.В.(UA), Заїка Л.А.(UA), Потопальський А.І.(UA), Солдаткін О.П.(UA)
 40. Патент на корисну модель № 85377 від 11.11.2013 СПОСІБ УКОРІНЕННЯ IN VITRO ТА АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ EX VITRO РОСЛИН ТИРЛИЧУ ЖОВТОГО GEHTIANA LUTEA L. Винахідники: Майорова О.Ю.(UA), Грицак Л.Р.(UA), Мельник В.М.(UA), Дробик Н.М.(UA), Кунах В.А.(UA)
 41. Патент на корисну модель № 86777 від 10.01.2014 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ РЕКОМБІНАНТНОЇ УРЕАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕЧОВИНИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA), Марченко С.В. (UA), Величко Т.П. (UA), Солдаткін О.П. (UA)
 42. Патент на винахід № 102135 від 25.07.2014 МОДИФІКОВАННИЙ ГЕННО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЗЛИТИЙ БІЛОК SPA-CBD2 ПРОДУКОВАНИЙ БАКТЕРІЯМИ E.COLI Винахідники: Кордюм В.А. (UA), Павлова М.В. (UA), Цапенко М.В. (UA), Гобатюк О.Б. (UA)
 43. Патент на корисну модель № 93555 від 10.10.2014 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ОЛІГОНУКЛЕОТИДІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА Винахідники: Рачков О.Е. (UA), Мацишин М.Й. (UA), Солдаткін О.П. (UA)
 44. Патент на винахід № 107618 від 26.01.2015 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ
 45. Патент на корисну модель № 99003 від 10.04.2015 СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У МОРСЬКИХ СВИНОК Автори: Рущак В.В. (UA), Чащин М.О. (UA)
 46. Патент на корисну модель № 99003 від 12.05.2015 СПОСІБ ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПОПУЛЯЦІЙ GENTIANA LUTEA L. ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ДНК-ПРАЙМЕРІВ Винахідники: Мосула М.З. (UA), Андрєєв І.О. (UA), Мельник В.М. (UA), Бублік О.М. (UA), Коновалюк І.І. (UA), Дробик Н.М. (UA), Кунах В.А. (UA)
 47. Патент на корисну модель № 98122 від 25.05.2015 СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ АДАПТОВАННОСТІ РОСЛИН ДО УМОВ ЗРОСТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ ТА БАКТЕРІАЛЬНОГО ШТАМУ E.COLI AB 259 HFR 3000 (E.COLI 3000) Винахідники: Перерва Т.П. (UA), Мирюта Г.Ю., Кунах В.А. (UA)
 48. Патент на корисну модель № 101078 від 25.08.2015 ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ КРЕАТИНІНДЕІМІНАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ КРЕАТИНІНУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Солдаткін О.О. (UA), Марченко С.В. (UA), Дзядевич С.В. (UA), Солдаткін О.П. (UA), Берна О.К. (ТR), Салих К.К. (ТR), Буржа А.К. (ТR)
 49. Патент на корисну модель № 101077 від 25.08.2015 ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ РЕКОМБІНАНТНОЇ УРЕАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ СЕЧОВИНИ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Марченко С.В. (UA), Солдаткін О.О. (UA), Дзядевич С.В. (UA), Солдаткін О.П. (UA)
 50. Патент на корисну модель № 101165 від 25.08.2015 АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТУ Винахідники: Солдаткін О.О. (UA), Кучеренко Д.Ю. (UA), Кучеренко І.С. (UA), Дзядевич С.В. (UA), Солдаткін О.П. (UA), Борисова Т.О.(UA), Борисов А.А. (UA), Корисанова Н.В. (UA), Берна О.К. (ТR), Салих К.К. (ТR), Буржа А.К. (ТR)
 51. Патент на корисну модель № 101164 від 25.08.2015 СПОСІБ ІММОБІЛІЗАЦІЇ НА ПОВЕРХНІ ЗОЛОТА РЕКОМБІНАНТНИХ БІЛКІВ, ЩО МІСТЯТЬ В СВОЄМУ СКЛАДІ ПОЛІГІСТИДИНОВУ МІТКУ Винахідники: Рачков О.Е.(UA), Мацишин М.Й. (UA), Солдаткін О.П. (UA)
 52. Патент на корисну модель № 103614 від 25.12.2015 ПОРТАТИВНИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ Винахідники: Зінченко О.А. (UA), Зінкіна О.О., Шкотова Л.В. (UA), Павлюченко О.С. (UA), Кукла О.Л. (UA), Солдаткін О.П. (UA)
 53. Патент на корисну модель № 103744 від 25.12.2015 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕНОЗИН-5'-ТРИФОСФАТУ Винахідники: Кучеренко І.С. (UA ); Кучеренко Д.Ю. (UA ); Солдаткін О.О. (UA); Дзядзевич С.В. (UA ); Солдаткін О.П (UA ); Буржу Аката Курч (TR )
 54. Патент на корисну модель № 105874 від 11.04.2016 ГІДРОГЕЛЕВА ПЛІВКА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ОПІКІВ Винахідники: Рогальський С.П. (UA); Тарасюк О.П. (UA); Заєць І.Є.(UA); Подоліч О.В.(UA); Кухаренко О.Є.(UA); Козировська Н.О.(UA)
 55. Патент на корисну модель № 106062 від 11.04.2016 ФЕРМЕНТНИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ АФЛОТОКСИНІВ У ПРОБАХ ЗЕРНОВИХ Винахідники: Степурська К.В.(UA); Архипова В. М.(UA); Коробко М.Ю.(UA); Солдаткін Олександр Олексійович (UA ); Дзядевич Сергій Вікторович (UA); Циганенко К.С.(UA); Савчук Я.І.(UA); Зайченко О.М.(UA)
 56. Патент на корисну модель № 107468 від 10.06.2016 25,27-ДИ-(5-ТІО-ОКТИЛОКСИ)КАЛІКС[4]АРЕН-КРАУН-6 Винахідники: Вишневський С.Г.(UA); Харченко С.Г.(UA); Кальченко В.І.(UA); Саяпіна О.Я.(UA); Дзядевич С.В.(UA)
 57. Патент на винахід № 112141 від 25.07.2016 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ГЕКСОКІНАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АДЕНОЗИН-5-ТРИФОСФАТУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Кучеренко І.С.(UA), Кучеренко Д.Ю. (UA), Солдаткін О.О. (UA), Дзядевич С.В. (UA), Солдаткін О.П. (UA), Берна О.К. (ТR), Салих К.К. (ТR), Буржа А.К. (ТR)
 58. Патент на винахід № 112584 від 26.09.2016 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЕКВІВАЛЕНТУ ДЕРМАЛЬНОГО ШАРУ ШКІРИ Винахідники: Лукаш Л.Л. (UA), Папуга О.Є. (UA), Рубан Т.А. (UA), Мацевич Л.Л (UA), Лукаш С.І. (UA)
 59. Патент на корисну модель № 108419 від 26.09.2016 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ ФЕРМЕНТНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ АНАЛІЗУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПАТУЛІНУ В ОВОЧАХ ТА ФРУКТАХ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA); Степурська К.В.(UA); Величко Т.П.(UA); Архипова В.М.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Єльська Г.В.(UA); Кукла О.Л.(UA); Мельник В.Г.(UA)
 60. Патент на корисну модель № 109987 від 26.09.2016(UA) КОНДУКТОМЕТРИЧНА СЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ 25,27-ДИ-(5-ТІО-ОКТИЛОКСИ)КАЛІКС[4]АРЕН-КРАУН-6 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АМОНІЮ В РОЗЧИНІ. Винахідники: Саяпіна О.Я.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Вишневський С.Г.(UA); Харченко С.Г.(UA); Кальченко В.І.(UA)
 61. Патент на корисну модель № 110549 від 10.10.2016 ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ГАЛАНТАМІНУ ТА L-КАРНІТИНУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Винахідники: Зінченко О.А.(UA); Шкотова Л.В.(UA); Солдаткін О.П.(UA)
 62. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69413 Комп’ютерна програма PHARM DEVELOPER від 12.10.2016 Автори: Старосила С.А. (UA); Волинець Г.П. (UA); Протопопов М.В. (UA); Бджола В.Г. (UA); Ярмолюк С.М. (UA)
 63. Патент на корисну модель № 113760 від 10.02.2017 СПОСІБ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА ПРИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ Винахідники: Доценко В.А. (UA); Боровик М.О.(UA); Рибалко С.Л.(UA); Черних Світлана Ігорівна (UA); Оболенська Марія Юріївна (UA)
 64. Патент на винахід № 113557 від 10.02.2017 АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ГЛЮТОМАТОКСИДАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮТОМАТУ У РОЗЧИНІ Винахідники: Солдаткін О.О. (UA), Кучеренко Д.Ю. (UA), Кучеренко І.С. (UA) Дзядевич С.В. (UA), Солдаткін О.П. (UA), Борисова Т.О. (UA), Борисов А.А. (UA), Корисанова Н.В. (UA), Берна О.К. (ТR), Салих К.К. (ТR), Буржа А.К. (ТR)
 65. Патент на корисну модель № 113761 від 10.02.2017 СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ СЕЛЕКТИВНОСТІ ГІБРИДИЗАЦІЙНОГО ДНК-СЕНСОРА Винахідники: Мацишин М.Й.(UA); Рачков О.Е.(UA); Ушенін Ю.В.(UA); Солдаткін О.П.(UA)
 66. Патент на корисну модель № 114584 від 10.03.2017 МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ГЛЮКОЗИ, КРЕАТИНІНУ ТА СЕЧОВИНИ Винахідники: Марченко С.В.(UA); Пилипонський І.І.(UA); Мамчур О.О.(UA); Солдаткін О.О.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Кукла О.Л.(UA); Павлюченко О.С.(UA)
 67. Патент на корисну модель № 114652 від 10.03.2017 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ОЧИЩЕНОГО І РОЗЧИННОГО РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРЛЕЙКІНУ-10 ЛЮДИНИ, СИНТЕЗОВАНОГО ШТАМОМ-ПРОДУЦЕНТОМ E. COLI BL21/hIL10 Винахідники: Похоленко Я.О.(UA); Кордюм В.А(UA); Іродов Д.М.(UA); Окунєв О.В. (UA)
 68. Патент на корисну модель № 114653 від 10.03.2017 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ МЕТАСТАТИЧНОЇ АГРЕСИВНОСТІ КАРЦИНОМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦИФІЧНИХ ПРАЙМЕРІВ ПЛР Винахідники: Телегєєв Г.Д.(UA); Дибков М.В.(UA); Швачко Л.П.(UA); Лисецька Т.Ю.(UA); Поліщук Л.О.(UA ); Стаховський Е.О.(UA)
 69. Патент на корисну модель № 115345 від 10.04.2017 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ АРГІНІНДЕІМІНАЗИ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ АРГІНИНУ В РІДИНАХ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA); Олійник Д.М.(UA); Кучеренко І.С.(UA); Марченко С.В.(UA); Куйбіда М.A.(UA); Приліпко В.О.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Дзядевич С.В.(UA)
 70. Патент на корисну модель № 116134 від 10.05.2017 НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ З АНТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ ТІОСЕМИКАРБАЗОНУ БЕНЗАЛЬДЕГІДІВ Винахідники: Волинець Г.П.(UA); Тукало М.А.(UA); Бджола В.Г.(UA); Старосила С.А.(UA); Тарнавський С.С.(UA); Гудзера О.Й.(UA); Крикливий І.А.(UA); Ярмолюк С.М.(UA)
 71. Патент на корисну модель № 117279 від 26.06.2017 НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ З АНТИТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ДІЄЮ НА ОСНОВІ ГІДРАЗИДУ ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ Винахідники: Волинець Г.П.(UA); Тукало М.А.(UA); Бджола В.Г.(UA); Тарнавський С.С.(UA); Старосила С.А.(UA); Гудзера О.Й.(UA); Ярмолюк С.М.(UA)
 72. Патент на корисну модель № 117194 від 26.06.2017 ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ 4,5,9-ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ФЕРМЕНТУ ТОПОІЗОМЕРАЗИ I IN VITRO Винахідники: Негруцька В.В.(UA); Костіна В.Г.(UA); Алексєєва І.В.(UA); Лисенко Н.А.(UA); Дубей І.Я.(UA)
 73. Патент на корисну модель № 118287 від 25.07.2017 АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ ЕНЗИМОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХОЛІНУ В ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Бойчук Ю.В.(UA); Білоіван О.А.(UA); Гарбуз В.В.(UA); Дуда Т.І.(UA); Васільєв О.О.(UA); Муратов В.Б.(UA); Корпан Я.І.(UA)
 74. Патент на корисну модель № 118762 від 28.08.2017 ФЕРМЕНТНИЙ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ СУМАРНОГО ВМІСТУ ІНДОЛЬНИХ АЛКАЛОЇДІВ В БІОМАСІ КУЛЬТУРИ ТКАНИН РАУВОЛЬФІЇ ЗМІЇНОЇ Винахідники: Архипова В.М.(UA); Коробко М.Ю.(UA); Солдаткін О.О.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Кунах В.А.(UA); Можилевська Л.П.(UA); Пороннік О.О.(UA)
 75. Патент на винахід № 114975 від 28.08.2017 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ ХЕМОСЕНСОР НА ОСНОВІ 25,27-ДИ-(5-ТІООКТИЛОКСИ)КАЛІКС[4]АРЕН-КРАУН-6 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АМОНІЮ В РОЗЧИНІ Винахідники: Саяпіна О.Я.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Вишневський С.Г.(UA); Харченко С.Г.(UA); Кальченко В.І.(UA)
 76. Патент на корисну модель № 120350 від 25.10.2017 СПОСІБ СИНТЕЗУ АКРИДОН-4,5-ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ Винахідники: Костіна В.Г.(UA); Алексєєва І. В. (UA); Кузів Я.Б.(UA ); Дубей І.Я.(UA)
 77. Патент на винахід № 115485 від 10.11.2017 БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАТУЛІНУ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA); Степурська К.В.(UA); Величко Т.П.(UA); Архипова В.М.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Єльська Г.В.(UA); Кукла О.Л.(UA); Мельник В.Г.(UA)
 78. Патент на корисну модель № 127876 від 27.08.2018 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ТИМЧАСОВОГО ПЛАСТИЧНОГО РАНЕВОГО ПОКРИТТЯ "ГЕЛЬ-КЛІТИНА" ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РАН Винахідники: Папуга О.Є.(UA); Лукаш Л.Л.(UA); Берегова Т.В.(UA); Мацевич Л.Л.(UA); Рубан Т.П.(UA); Медведєва Н.С.(UA)
 79. Патент на корисну модель № 127059 від 10.07.2018 СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ ІНГІБІТОРІВ РЕПАРАТИВНОГО ЕНЗИМУ О6-МЕТИЛГУАНІН-ДНК-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ХІМІОТЕРАПІЇ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ Винахідники: Волинець Г.П.(UA); Рубан Т.П.(UA); Яцишина А.П.(UA); Мацевич Л.Л.(UA); Бджола В.Г.(UA); Ярмолюк С.М.(UA); Лукаш Л.Л. (UA)
 80. Патент на винахід № 118122 від 26.11.2018 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АРГІНІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА СОКАХ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA); Олійник Д.М.(UA); Кучеренко І.С.(UA); Марченко С.В.(UA); Куйбіда М.А.(UA); Приліпко В.О.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Дзядевич С.В.(UA)
 81. Патент на корисну модель № 129983 від 26.11.2018 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ КАЛІКСАРЕНУ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ АРГІНІНУ В ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Винахідники: Солдаткіна О.В.(UA); Марченко С.В.(UA); Кучеренко І.С.(UA); Солдаткін О.О.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Черенок С.О.(UA); Пріньова О.С.(UA); Кальченко О.І.(UA); Кальченко В.І.(UA)
 82. Патент на винахід № 118122 від 26.11.2018 КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АРГІНІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА СОКАХ Винахідники: Солдаткін О.О.(UA); Олійник Д.М.(UA); Кучеренко І.С.(UA); Марченко С. В.(UA); Куйбіда М.А.(UA); Приліпко В.О.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Дзядевич С.В. (UA)
 83. Патент на корисну модель № 131813 від 25.01.2019 СПОСІБ СИНТЕЗУ НЕСИМЕТРИЧНИХ 2-ФЕНІЛАМІНОЗАМІЩЕНИХ МОНОМЕТИНЦІАНІНОВИХ БАРВНИКІВ Винахідники: Криворотенко Д.В.(UA); Дубей І.Я.(UA)
 84. Патент на винахід № 118713 від 25.02.2019 ПОРТАТИВНА АМПЕРОМЕТРИЧНА БІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ТА ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТ У РОЗЧИНІ Винахідники: Кучеренко І.С.(UA); Топольнікова Я.В.(UA); Книжникова Д.В.(UA); Дзядевич С.В.(UA); Солдаткін О.О.(UA)
 85. Патент на винахід № 118375 від 10.01.2019 4,5,9-ЗАМІЩЕНІ ПОХІДНІ АКРИДИНУ ТА СПОСІБ ЇХ СИНТЕЗУ Винахідники: Костіна В.Г.(UA); Алексєєва І.В.(UA); Лисенко Н.А.(UA); Кузів Я.Б.(UA); Дубей І.Я.(UA)
 86. Патент на винахід № 118786 від 11.03.2019 МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ, КРЕАТИНІНУ ТА СЕЧОВИНИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ Винахідники: Марченко С.В.(UA); Пилипонський І.І.(UA); Мамчур О.О.(UA); Солдаткін О.О.(UA); Солдаткін О.П.(UA); Кукла О.Л.(UA); Павлюченко О.С.(UA)
 87. Патент України на винахід № 120678 від 10.01.2020 «Спосіб одержання аймаліну (Ajmaline)» Автори: Кунах В.А., Лукашов С.С., Можилевська Л.П., Пороннік О.О., Ярмолюк С.М.
 88. Патент України на винахід № 222373 від 26.10.2020 № а 201901003 «Низькомолекулярна органічна сполука 5-(5-хлоро-2-гідрокси-бензиліден)-4-тіоксо-тіазолідин-2-он з інгібувальною дією щодо репаративного ензиму О6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази».
 89. Патент України на винахід "Несиметричні 2-амінозаміщені монометинціанінові барвники та спосіб їхнього синтезу (АЦБ)" № 122918 (20.01.2021). Бюлетень № 3. Автор - Криворотенко Дмитро Валентинович.
 90. Патент на корисну модель "Спосіб специфічного інгібування транскрипційного фактора CNAIL". № 146075 (20.01.2021) Бюлетень № 3. Автори: Швачко Л.П., Телегєєв Г.Д., Глузман Д.Ф., Завелевич М.П
 91. Патент на корисну модель "Біосенсор для визначення дофаміну". № 147649 (02.06.2021). Бюлетень № 22. Автори: Солдаткін О.О., Седюко Д.В., Кучеренко І.С., Мруга Д.О., член-кор. НАН України Дзядевич С.В., акад. НАН України Солдаткін О.П.
 92. Патент на корисну модель "Біосенсорна система для аналізу активності аланинамінотрансферази у водних зразках". № 147481 (12.05.2021). Бюлетень № 19. Автори: Солдаткін О.О., Мруга Д.О., член-кор. НАН України Дзядевич В.С., акад. НАН України Солдаткін О.П.
 93. Патент на корисну модель «Кондуктометричний біосенсор на основі коіммобілізованої ацетилхолінестерази з наночастинками золота для інгібіторного визначення іонів важких металів у водних розчинах» № 148725 (08.09.2021). Бюлетень № 36. Автори: Солдаткін О.О., Пешкова В.М., Архіпова В.М., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П., Резніченко Л.С., Дибкова С.М.
 94. Патент на корисну модель «Кондуктометричний біосенсор на основі коіммобілізованої бутирилхолінестирази з наночастинками золота для інгібіторного визначення фосфорорганічних пестицидів у водних розчинах № 148726 (08.09.2021). Бюлетень № 36. Автори: Солдаткін О.О., Архіпова В.М., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П., Резніченко Л.С., Дибкова С.М.
 95. Патент на винахід «Кондуктометричний біосенсор на основі лактази для аналізу концентрації дофаміну» № 125808 (08.06.2022). Бюлетень № 23. Автори: Солдаткін О.О., Седюко Д.В., Кучеренко І.С., Мруга Д.О., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.
 96. Патент на винахід «Біосенсорна система для визначення активності аланинамінотрансферази» № 125811 (08.06.2022). Бюлетень №23. Автори: Солдаткін О.О., Мруга Д.О., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.
 97. Патент на корисну модель «Портативний вольтамперометричний нанокомпозитний сенсор для кількісного визначення нікотинамідаденіндинуклеотиду, L-лактату та лактатдегідрогенази» № 151118 (08.06.2022). Бюлетень №23. Автори: Білоіван О.А., Бойчук Ю.В., Сорокін О.С., Тананайко О.Ю., Корпан Я.І.
 98. Патент на корисну модель «Нанокомпозитний амперометричний ензимосенсор для кількісного визначення лактату в багатокомпонентних рідинах» № 151122 (08.06.2022). Бюлетень № 23. Автори: Шкотова Л.В., Білоіван О.А.
 99. Патент на винахід «Спосіб отримання культури тканин шоломниці байкальської (SCUTELLARIA BASCALENSIS GEORGI)» № 125922 (06.07.2022). Бюлетень № 36. Автори: Пороннік О.О., Мирюга Г.Ю., Бернацька І.Г., Кунах В.А.
 100. Патент на корисну модель «Імпедіометричний біосенсор на основі уреази E.coli для інгібіторного визначення іонів срібла на текстильних підприємствах» № 152858 (19.04.2023). Бюлетень № 16. Автори: Бахмат В.А., Пешкова В.М., Солдаткін О.О., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.
 101. Патент на корисну модель «Амперометрична біосенсорна система для визначення активності аспартатамінотрансферази у водних зразках» № 153303 (14.06.2023). Бюлетень № 24. Автори: Мруга Д.О., Солдаткін О.О., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П.

Проводиться робота з маркетингу щодо питань впровадження розробок Інституту з Державною бюджетною установою «Міжрегіональний центр з інвестицій та розвитку».