Міжнародне співробітництво

Інститут є однією з провідних установ в Україні та у світі з фундаментальних досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, а також розробок з геноміки, протеоміки, генних, клітинних та аналітичних біотехнологій та біоінформатики. Наукові відділи інституту співпрацюють більш ніж з 80 науковими організаціями 30 країн світу, серед яких інститути та університети Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Румунії, Словенії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Італії, Індії, Китаю, Фінляндії, Греції, Іспанії, Японії, Польщі, Чехії та ін. Плідне міжнародне наукове співробітництво мають всі відділи Інституту.

Waste2Fresh. Horizon 2020.

25.08.2020 Адміністрація Інституту підписала "Declaration of Honor" для участі в проєкті Waste2Fresh, який буде фінансуватися в рамках програми Horizon 2020. Тепер на часі процедура підписання "Grant Agreement", а далі – масштабна робота над поліпшенням екологічної ситуації в Європі у наступні три роки. Щиро вітаємо Пєшкову Вікторію @Victoria Peshkova – керівника проєкту від Інституту! Це вже другий проєкт Horizon 2020 цього року, який отримано ІМБГ НАН України за напрямком біомолекулярної електроніки. У проєкті Waste2Fresh відділ біомолекулярної електроніки Інституту є учасником великої європейської команди, яка ставить за мету розробку розумної інноваційної системи для переробки стічних вод та її включення до замкнених циклів у процесах текстильного виробництва. Waste2Fresh. Horizon 2020.

BIONANOSENS. Horizon 2020.

11.06.2020 Інститут підписав Угоду з Єврокомісією на фінансування проєкту Рамкової програми "Горизонт 2020" "Поглиблення співпраці в галузі новітньої біомолекулярної електроніки на основі "розумних" наноматеріалів" під керівництвом члена-кореспондента НАН України, д.б.н., проф. С.В.Дзядевича - оригінальна назва "Deeping collaboration on novel biomolecular electronics based on "smart" nanomaterials", Grant Agreement #951887 BIONANOSENS. Початок виконання проєкту – 1 жовтня 2020 року, менеджер проєкту – к.б.н. Яніна Міщук.

ІМБГ НАН України є ініціатором та координатором проєкту, який присвячений створенню на базі Інституту міжнародного Центру досконалості (Centre for Excellence) в галузі аналітичних біотехнологій за підтримки європейських партнерів з Франції, Німеччини та Австрії – лідерів в галузі інноваційних розробок та професіоналів з менеджменту міжнародних наукових проєктів. Грант впевнено виграний в європейських учасників у жорсткій конкурентній боротьбі в рамках конкурсу Twinning 2020 (H2020-WIDESPREAD-2020), рівень успішності в якому склав 13%. BIONANOSENS - це єдиний виграний Twinning грант з 9 поданих з України у 2020 році, а ІМБГ НАНУ - єдиний переможець серед 13 українських організацій, що брали участь у проєктах цього конкурсу.

Під час виконання BIONANOSENS будуть використовуватися результати SWOT-аналізу ІМБГ НАНУ, що був проведений у 2012-2013 рр. в рамках проєкту Сьомої рамкової програми COMBIOM #294932 (FP7- INCO- ERA WIDE), в якому Інститут також виступав координатором. Науково-навчальна діяльність міжнародного Центру досконалості буде проводитися у відповідності до сучасних стандартів менеджменту проєктів, що фінансуються ЄС – включно з концепцією відповідальних досліджень та інновацій, гендерного балансу, відкритого доступу (менеджмент даних та менеджмент інтелектуальної власності), та орієнтацією на базові етичні засади та використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень. BIONANOSENS. Horizon 2020.

IMBG RESEARCH AND INNOVATION STRATEGY IN BIOMOLECULAR ELECTRONICS

COMBIOM. "Зміцення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини".

http://www.combiom-fp7.org

Strengthening Cooperation in Molecular Biomedicine between EU and Ukraine (COMBIOM)

За результатами конкурсу FP7-INCO-2011-6, оголошеному Європейською Комісією на 2011 рік, метою якого було посилення можливостей співпраці науково-дослідних центрів країн, що підпадають під Європейську Політику Добросусідства, було підтримано 5 проектів від України:

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) взяв участь у європейському конкурсі РП7, Сьомої Рамкової Програми (7th Framework Program, FP7): Інтеграція країн-сусідів ЄС в ERA (ERA-WIDE) та отримав фінансування на виконання проекту «Зміцнення співпраці між ЄС та Україною в галузі молекулярної біомедицини» (COMBIOM), в якому Інститут є координатором. Проект був поданий на спеціальний конкурс, що проводився протягом 2010-2011 рр. і був спрямований на розширення Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) за рахунок виявлення найперспективніших наукових центрів у країнах-сусідах Євросоюзу, надання їм можливостей для швидкого розвитку та набуття ролі лідерів у своїй країні і статусу рівноправних партнерів для європейських наукових досліджень.

Для виконання гранту неоціненним є досвід міжнародної співпраці та ведення європейських проектів наших колег з європейських установ – партнерів СOMBIOM: Інституту Гюстава Руссі (Франція, http://www.igr.fr/?p_id=714) та Міжнародного Інституту молекулярної і клітинної біології (Польща, http://www.iimcb.gov.pl/). Обидві установи є лідерами у галузі молекулярної біомедицини у своїх країнах, мають неабиякий досвід ведення наукових досліджень в ERA, співпраця з цими європейськими установами закладена здавна у наших спільних дослідженнях та міжнародних проектах.

На найближчі три роки ІМБГ НАН України має важливе завдання – використати досвід партнерів як координаторів європейського рівня, довести ЄС свою спроможність бути активними учасниками конкурсів науково-технічних програм ЄС, створювати міжнародні консорціуми для біомедичних досліджень, вигравати гранти та чітко вести проекти, а також максимально доводити результати своїх досліджень до рівня актуальних потреб суспільства, підвищуючи соціальну значимість науки в Україні.

Проект виконується за підтримки Сьомої Рамкової Програми Європейського Союзу (РП7).

Акронім проекту: COMBIOM

Номер проекту: 294932

Початок проекту: 2011-12-01

Тривалість: 36 місяців

Координатор проекту: Єльська Ганна Валентинівна, акад. НАН України, проф., директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. 03680, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150. Тел.: (380-44) 526-11-69. Факс: (380-44) 526-07-59. Email: elskaya@imbg.org.ua

Менеджер проекту: Міщук Яніна Ромуальдівна, к.б.н., вчений секретар Інституту. 03680, Київ, вул. Акад. Заболотного, 150. Тел.: (380-44) 526-11-29. Факс: (380-44) 526-07-59. Email: mishchuk@imbg.org.ua

Вичерпну інформацію щодо проекту та заходів, пов'язаних з ним, можна отримати на сайті: http://www.combiom-fp7.org/uk.