Міжнародні гранти

 1. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020), 2020-2024
  Назва проєкту: "Поглибнення співпраці в галузі новітньої біомолекулярної електроніки на основі "розумних" наноматеріалів"
  Керівник проєкту: Дзядевич С. В.
  Організації-партнери: Université Claude Bernard Lyon 1, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Zentrum für Soziale Innovation Lyon Ingénierie Projets
 2. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020), 2020-2023
  Назва проєкту: "Розумна інноваційна система для переробки стічних вод в замкнутому циклі у текстильному виробництві". This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 958491
  Керівник проєкту: Пєшкова В. М.
  Організації-партнери: Konya Technical University, ERAK, Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V., Institute for Biomedical Engineering IBMT, PCI Membranes, Lurederra centro tecnológico, Stiftelse CSDI Water Tech, Nanofique Limited, Vereala GmbH, Università di Trento, The Open University, Socialines inovacijos svaresnei aplinkai, (Social Innovations for Cleaner Environments), Centre for Process Innovation Ltd, Ulucev, NanoGenTech, Universidad Industrial de Santander, Innovation in Research and Engineering Solutions
 3. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020) MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 2020-2024
  Назва проекту: "NoBiasFluors", N872331
  Виконавці проєкту: А. Синюгіна, С. Черній, М. Лосицький, А. Синюгін, А. Баланда, Д. Арістова, С. Ярмолюк. Координатор проєкту - проф. Андрій Анатолійович Мохір
  Організації-партнери: Університет імені Фрідриха-Александра міст Ерлангена-Нюрнберга
 4. Джерело підтримки: MSCA4U – Програма дій Марія Склодовська-Кюрі для України, Європейський Союз, 2023-2024
  Назва проєкту: "Роль фосфоліпіду Scramblase-1 в ендоцитозі синаптичних везикул: ідентифікація нових регуляторів"
  Керівники проєкту - Губар О.С., Гасман С.
  Організації-партнери: Інститут клітинних та інтегративних нейронаук, (INCI), UPR3212 CNRS. Старсбург, Франція
 5. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020) MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), 2018-2023
  Назва проєкту: "Хіроптичні оптичні та магнітні проби для визначення білків на основі кліткових металокомплексів", "Clathroprobes" N778245
  Виконавці проєкту - М. Лосицький, С. Черній, координатор проєкту - проф. Елізабета Гумієнна-Контецька
  Організації-партнери: Організації-партнери: Вроцлавський університет, Польща
 6. Джерело підтримки: Інститут Сангера, Велика Британія, Welcome Sanger Institute, UK, 2023
  Назва проєкту: "Високопаралельна реалізація алгоритму локального бінарного шаблону для високо-продуктивного пайплайну аналізу зображень в просторовій транскриптоміці (fastLBP)"/ "Highly parallel implementation of Local Binary Pattern algorithm for high-throughput analysis imaging pipeline in spatial transcriptomics"
  Керівник проєкту - Фролова А.
  Організації-партнери: Інститут Сангера, Велика Британія, Wellcome Sanger Institute, UK
 7. Джерело підтримки: Грант фонду SIMONS FOUNDATION (США), 2022-2023
  Назва проєкту: "Стипендії 50 науковцям та 8 аспірантам, що працюють в Україні"
  Керівник проєкту - Дзядевич С.В.
  Організації-партнери: Фонд Simons Foundation (США)
 8. Джерело підтримки: УНТЦ програма дистанційної роботи для українських науковців / STCU program for Virtual Scientist Engagement Fellowship Program for Ukrainian Scientists, 2023
  Назва проєкту: "Etiology of extracellular DNA in pathogenic biofilms associated with periodontitis"
  Керівник проєкту - Мошинець О.В.
  Організації-партнери: -
 9. Джерело підтримки: Грант Надзвичайного фонду Філіпа Шварца для українських дослідників на час воєнного стану в Україні, 2023
  Назва проєкту: "Investigation of the functional role of ALDH1A3 in the regulation of radioresistance of glioblastoma cancer stem cells"
  Керівник проєкту - Скрипкіна І.Я.
  Організації-партнери: the Philipp Schwartz Emergency Fund
 10. Джерело підтримки: Грант Німецького центру дослідження раку — DKFZ, 2023
  Назва проєкту: "Comparative analysis of molecular mechanisms in glioblastoma regulating stemness and radioresistance in response to proton and photon irradiation"
  Керівник проєкту - Скрипкіна І.Я.
  Організації-партнери: Німецький центр дослідження раку DKFZ
 11. Джерело підтримки: Грант Німецького центру дослідження раку — DKFZ, 2023
  Назва проєкту: "Системні ефекти комбінації гіпофракціонованої променевої терапії з леналідомідом на моделях солідних пухлин у мишей"
  Керівник проєкту - Онищенко К.
  Організації-партнери: Німецький центр дослідження раку DKFZ
 12. Джерело підтримки: НАТО «Наука заради миру та безпеки», Багаторічний проект / NATO Science for Peace and Security multi-year project, 2023-2027
  Назва проєкту: "Inhibition of Bacterial Settlement and Biofilm Formation through Physical Control of the Environment (PHYBI)"
  Керівник проєкту - Мошинець О.В.
  Організації-партнери: Antwerp Maritime Academy, Belgium, Abertay University, United Kingdom, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
 13. Джерело підтримки: Max Planck Society for the Advancement of Science, EIRENE, a Max Planck-Ukraine Cooperation and Mobility Grant, 2023-2026
  Назва проєкту: "Регуляція генів у відповідь на протипухлинні препарати та нові потенційні мішені для епігенетичної терапії для поширених ракових захворювань сечостатевої системи" / "Gene regulation in response to anticancer drugs and new potential targets for epigenetic therapy in advanced genitourinary cancers"
  Керівник проєкту - Маньковська О.С.
  Організації-партнери: Інститут молекулярної генетики імені Макса Планка
 14. Джерело підтримки: Конкурс спільних австрійсько-українських науково-дослідних проєктів / Сompetition of joint Ukrainian-Austrian research projects for implementation in 2023 – 2024
  Назва проєкту: "Поєднання вторинного біоінформатичного аналізу і просторової транскриптоміки для аналізу найбільшого набору даних з транскриптому у плаценті людини впродовж нормальної та ускладненої прееклампсією вагітності"
  Керівники проєкту - Оболенська М.Ю., Бертольд Хупертц, Професор, д.б.н. (Berthold Huppertz, Professor)
  Організації-партнери: Дослідницький центр Готфріда, Медичний університет м. Грац, Австрія, Університет м. Грац, Австрія
 15. Джерело підтримки: Національний науковий фонд Грузії ім. Шота Руставелі / The National Science Foundation of Georgia named after Shota Rustaveli, 2023-2025
  Назва проєкту: "Ідентифікація хворобомодифікуючих факторів та визначення кореляцій генотип-фенотип у хворих на муковісцидоз з Грузії" / "Identification of disease-modifying factors and determination of genotype-phenotype correlations in cystic fibrosis patients from Georgia"
  Керівники проєкту - Лівшиць Л.А.
  Організації-партнери: Національний науковий фонд Грузії ім. Шота Руставелі / The National Science Foundation of Georgia named after Shota Rustaveli
 16. Джерело підтримки: Европейське космічне агентство, 2019-2024
  Назва проєкту: "Експеримент «BIOSIGN» на міжнародній космічній станції"
  Керівники проєкту - Козировська Н.О., Ж.П. Девера
  Організації-партнери: ЕКА та 12 інституцій ЄС, Індії та Бразилії
 17. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Tранскрипційна функція β-катеніну у метаболічному формуванні розвитку серця у ранньому післянатальному періоді"
  Керівник проєкту: Півень О. О.
  Організації-партнери: Інститут експериментальної біології імені Ненського ПАН, Варшава, Польща
 18. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Дослідження амілоїдної агрегаціїї білків в присутності нанокомпозитів на основі фталоціанінів та оксиду графену"
  Керівник проєкту: Лосицький М.
  Організації-партнери: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН, Вроцлав, Польща
 19. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Дослідження структурної динаміки двох ізоформ фактора елонгації трансляції 1А"
  Керівник проєкту: Негруцький Б. С.
  Організації-партнери: Інститут біохімії і біофізики, Варшава, Польща
 20. Джерело підтримки: НАН України, Конкурс українсько-польських проєктів мобільності, що реалізуються в рамках Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між НАНУ і Польською академією наук, 2022-2024
  Назва проєкту: "Генетичні аспекти порушень розвитку статі (ПРС) людини"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л. А.
  Організації-партнери: Інститут генетики людини ПАН, Пoзнань, Польща
 21. Джерело підтримки: Університет м.Орхус, SAR-U, Данія, 2022-2023
  Назва проєкту: "Аналіз просторової структури ізоформи 1 фактора елонгації трансляції eEF1A",
  Керівник проєкту: Шалак В.Ф., Новосильна О.В.
  Організації-партнери: Університет м. Орхус. Данія
 22. Джерело підтримки: Фінське фармацевтич не товариство, 2022-2023
  Назва проєкту: "Нейропротектив ні ефекти лікопену при нейродегенерації"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Аіраваара М.
  Організації-партнери: Фінське фармацевтичне товариство, Університет Гельсінкі, Фінляндія
 23. Джерело підтримки: Національна академія наук Чеської Республіки, 2022-2023
  Назва проєкту: Програма «Науковці в небезпеці»,
  Керівники проєкту: Губернаторова А., Мотлік Я.
  Організації-партнери: НАН Чеської Республіки, Інститут фізіології та генетики тварин, м. Лібєхов, Чехія
 24. Джерело підтримки: Паризько-Саклайський Університет, "ADI 2020", IDEX Paris-Saclay, ANR-11-IDEX-0003-02"
  Назва проєкту: "Вивчення взаємодій між SAM68 та SH3-домен вмісними протеїнами в ядерному процесингу мРНК", 2021-2023
  Керівник проєкту: Кропивко С.В.
  Організації-партнери: Університет Париж-Сакле, м. Жиф-сюр-Іветт, Франція
 25. Джерело підтримки: BioMed Prize for Ukrainian scientists from The Kosciuszko Foundation Poland
  Назва проєкту: "Award for Ukrainian Scientists in the fields of molecular biology, genetics, biochemistry, immunology, bio-medicine"
  Керівник проєкту: Козировська Н.О.
  рганізації-партнери: The Kosciuszko Foundation Poland, Kopernika 11/8, 00-359 Warszawa
 26. Джерело підтримки: Горизонт 2020 Програма Європейського Союзу (Horizon 2020, COST Action CA17116), 2018-2022
  Назва проєкту: "Міжнародна мережа для впровадження досліджень перинатальни2х похідних для терапевтичних підходів"
  Керівник проєкту: Шаблій В. А.
  Організації-партнери: Проф. Орнелла Пароліні (Італія) та 27 країн ЄС
 27. Джерело підтримки: Виконавча рада Наукового програмного комітету Європейського товариства генетики людини, 2022
  Назва проєкту: "Нові мутації STARD8 і STARD9, ідентифіковані у 46,XY пацієнтів з дисгенезією гонад дозволяють визначити їх як гени- кандидати DSD"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л.А., Сіроха Д.А.
  Організації-партнери: -
 28. Джерело підтримки: Грант на поїздку, ESHG-2023
  Назва проєкту: “Evidences of oligogenic impact on the development of DSD features in a patient with a c.34G>C GATA4 mutation”, 10-13.06.2023, Глазго
  Керівник проєкту: Сіроха Д.А.
  Організації-партнери: -
 29. Джерело підтримки: Міністерство Європи та закордонних справ Франції, 11.2021-06.2022
  Назва проєкту: "Functional interactions in neurons between ITSN1 and RNA binding proteins associated with their post-translational modifications"
  Керівник проєкту: Грязнова Т. А.
  Організації-партнери: Університет м. Еврі-Вал-д’Ессон
 30. Джерело підтримки: Інститут Сенгера, Велика Британія, 2022
  Назва проєкту: ABSCR «Автоматизоване розпізнавання клітин букального мазка з даних зображень мікроскопії за допомогою методів машинного навчання та ноутбуків Jupyter за використання графічних процесорів»
  Керівник проєкту: Тукало М.А.
  Організації-партнери: Wellcome Sanger Institute, UK
 31. Джерело підтримки: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), 2019-2022
  Назва проєкту: "Роль мікроРНК у регуляції клатрин-опосередкованого ендоцитозу при нейродегенерації"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Доманський А.
  Організації-партнери: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI) Університет Гельсінкі, м. Гельсінкі, Фінляндія
 32. Джерело підтримки: Короткострокові гранти для українців від Спілки європейських біохімічних товариств (FEBS), 09.-12.2022
  Назва проєкту: " Роль фосфоліпідної скрамблази 1 в ендоцитозі синаптичних везикул: ідентифікація нових регуляторів"
  Керівник проєкту: Губар О.С.
  Координатор проєкту: Гасман С.
  Організації-партнери: Інститут клітинних та інтегративних нейронаук, (INCI), UPR3212 CNRS, Старсбург, Франція
 33. Джерело підтримки: Фінська фундація з дослідження хвороби Паркінсона, 2022
  Назва проєкту: "Вплив малих молекул та некодувальних РНК на нейродегенерацію"
  Керівник проєкту: Герасимчук Д.О.
  Координатор проєкту: Аіраваара М.
  Організації-партнери: Фінська фундація з дослідження хвороби Паркінсона, Університет Гельсінкі, Фінляндія
 34. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2021
  Назва проєкту: "Дослідження нелінійно-оптичних властивостей амілоїдних агрегатів білків"
  Керівник проєкту: В. Б. Ковальська. Виконавці - М. Лосицький, С. Черній.
  Організація-партнер: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН, Польща
 35. Джерело підтримки: Фонд цивільних досліджень та розвитку США / U.S. Civilian Research and Development Foundation, CRDF Global, 2020-2021
  Назва проєкту: "Високоселективне розпізнавання афлатоксинів в зернових та кормах з використанням наноструктурованих полімерних мембран"
  Керівник проєкту: Сергеєва Т. А.
  Організація-партнер: Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України
 36. Джерело підтримки: МОН України, українсько-литовський білатеральний грант (Joint Ukrainian-Lithuanian research projects), 2020-2021
  Назва проєкту: "Виявлення генів, пов’язаних з метастазуванням та шляхів їхньої регуляції у хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку"
  Керівник проєкту: Скрипкіна І. Я.
  Організація-партнер: Литовський університет медичних наук, Інститут нейронауки, Каунас, Литва
 37. Джерело підтримки: Федерація європейських біохімічних товариств (ФЄБТ) / Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 30.06-03.07.2021
  Назва гранту: Trevel Grant / Грант на поїздку. 20-ий Форум для молодих вчених та 45-ий Конгрес ФЄБТ / 20th FEBS Young Scientists’ Forum and 45th FEBS Congress
  Здобувач: Пікус П. О.
  Організація-партнер: -
 38. Джерело підтримки: Проект ERASMUS+ (EU programme), 2017-2020
  Назва проекту: "Erasmsus+ project 2017-1-BE02-KA107-034651 for individual mobility in the frame of collaboration"
  Керівник проєкту: Мошинець О. В.
  Організації-партнери: Antwerp Maritime Academy (Antwerp, Belgium)
 39. Джерело підтримки: Горизонт 2020, HPC-Europa 3, Грант для досліджень в MareNostrum, 2020
  Назва проєкту: Грант на 200 000 CPU годин на MareNostrum IBM Power 9 cluster для розрахунків траєкторій молекулярної динаміки
  Керівник проєкту: Савицький О. В.
  Організація-партнер: Суперкомп'ютерний центр Барселони, Барселона, Іспанія
 40. Джерело підтримки: Фонд цивільних досліджень та розвитку, США (U.S. Civilian Research and Development Foundation, CRDF Global), 2019-2020
  Назва проекту: "Дослідження фталоціанінових комплексів як шаперонових міметиків для попередження температурно-індукованого фібрило- утворення протеїнів у харчовій промисловості"
  Керівник проекту: Ковальська В.Б.
  Організація-партнер: -
 41. Джерело підтримки: Sinergia, Швейцарський Національний Науковий Фонд (Sinergia, Swiss National Science Foundation), 1.01.2019-31.07.2020
  Назва проєкту: "Ідентифікація нових факторів, пов'язаних з аномальним розвитком гонад у людини"
  Керівник проєкту: Лівшиць Л. А.
  Організація-партнер: Женевський університет, Швейцарія
 42. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2020
  Назва проєкту: "Просторова організація трансляційного комплексу eEFIB та його компонентів"
  Керівник проєкту: Негруцький Б. С.
  Організація-партнер: Інститут Біохімії і Біофізики ПАН, Варшава, Польща
 43. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (Польська академія наук), 2018-2020
  Назва проєкту: "Сигнальна функція ß-катеніну та α-E-катеніну у регуляції метаболізму серця та патогенезі гіпертрофії лівого шлуночка"
  Керівник проєкту: Півень О. О.
  Організація-партнер: Ненський Інститут екпериментальної біології ПАН, Варшава, Польща
 44. Джерело підтримки: МОН України, Міністерство Європи та закордонних справ та Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції, 2019-2020
  Назва проєкту: "Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (ВІЛ-1 Tat та ЕБВ Zta) на експресію генів у В-клітинному лімфомагенезі"
  Керівник проєкту: Скрипкіна І. Я.
  Організація-партнер: Інститут Гюстава Руссі, Université de Lille
 45. Джерело підтримки: МОН України, українсько-австрійський білатеральний грант (Ukrainian-Austrian bilateral grant), 2019-2020
  Назва проєкту: "Виявлення антимікробних резистентностей та їх розповсюдження в метагеномних зразках міського середовища"
  Керівник проєкту: Фролова А. С.
  Організація-партнер: Інститут біоінженерії, Кафедра прикладних наук про життя, Університет прикладних наук, Кампус, Відень
 46. Джерело підтримки: НАН України – ПАН (конкурс на отримання грантів для візитів молодих українських учених на місячний термін до Польщі у 2020 році)
  Здобувач: Черній С. В.
  Організація-партнер: Інститут досліджень низьких температур і структур, Варшава, Польща
 47. Джерело підтримки: Федерація європейських біохімічних товариств (ФЄБТ) / Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 15.01.2020 – 15.03.2020
  Назва проєкту: "Дослідження патернів експресії генів транскрипційних факторів рослин за допомогою РНК in situ гібридизації"
  Керівник проекту: Навроцька Д. О.
  Організація-партнер: Хайдельберзький університет Хайдельберг, Німеччина
 48. Джерело підтримки: Грант від Фонда короля Бодуена, Брюссель, Бельгія, 2020. Стажування в лабораторії клітинної та молекулярної фізіології медицинського факультету університету Брюселю, Бельгія
  Здобувач: Хоруженко А.І.
  Організація-партнер: Університет Лібре де Брюссель, Бельгія
 49. Джерело підтримки: Інститут передових досліджень м. Орхуса, Університет м. Орхуса / Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus University
  Здобувач: Негруцький Б.С., д.б.н., завідувач відділу
  Мета виїзду: Стипендія АУФФ-Україна / AUFF-Ukraine "Структурні і функціональні дослідження ізоформ eEF1A Structural and functional studies of the eEF1A isoforms", one year
 50. Джерело підтримки: ПАН
  Здобувач: Корнелюк О.І. д.б.н., завідувач відділу
  Мета виїзду: Travel grant Академії наук Польщі, Development of a novel nanocomposite complex for targeted EMAP II cytokine delivery to tumour cells, Університет м. Познань
 51. СТАЖУВАННЯ

  Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 52. Країна: Бельгія / Грант від King Baudouin Foundation, Brussels, Belgium
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Хоруженко А.І., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: Стажування в лабораторії клітинної та молекулярної фізіології медичного факультету університету Брюселю
 53. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 54. Країна: Польща / Грант START Інституту бохімії і біофізики ПАН
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Коломієць Л.А., к.б.н., н.с.
  Мета виїзду: Індивідуальний грант, 2023
 55. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 56. Країна: Італія, Erice, Sicily
  Дата: 2 - 10 June 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Савицький О.В., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: International School of Crystallography – Travel grant, Participation in the conference “STRUCTURAL DRUG DESIGN 2023: BIOLOGY, CHEMISTRY AND COMPUTERS”
 57. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 58. Країна: Open University, UK / Science at Risk
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Яцишина А.П., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: Грантова підтримка українських науковців за кордоном
 59. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 60. Країна: Університетський коледж Лондону (UCL) / Science at Risk
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Маланчук О.М., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: Грантова підтримка українських науковців за кордоном
 61. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 62. Країна: Open University, UK / Science at Risk
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Пєшкова В.М.
  Мета виїзду: Грантова підтримка українських науковців за кордоном
 63. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 64. Країна: Німеччина
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Навроцька Д.О., к.б.н., н.с.
  Мета виїзду: FEBS – Федерація європейських біохімічних товариств, Грант на FEBS Конгрес «Разом у біонауці для кращого майбутнього» і форум молодих науковців 2023
 65. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 66. Країна: UCL, London, UK
  Дата: Вересень – Грудень 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Бджола А.В., аспірантка
  Мета виїзду: FEBS Ukrainian Short-Term Fellowship – Федерація європейських біохімічних товариств — коротко-термінова стипендія для українців, Коалювання кінази рибосомного білка S6K1- регуляторнa роль
 67. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 68. Країна: UCL, London, UK
  Дата: Вересень – Грудень 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Маланчук О.М., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: FEBS Ukrainian Short-Term Fellowship – Федерація європейських біохімічних товариств — коротко-термінова стипендія для українців, КоАлювання білка Parkin: вплив на активнiсть та клiтинну локалiзацiю
 69. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 70. Країна: Польща
  Дата: 09.01.2023 по 09.05.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Черній С.В., к.б.н., с.н.с.
  Мета виїзду: FEBS Ukrainian Short-Term Fellowship – Федерація європейських біохімічних товариств — коротко-термінова стипендія для українців, Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS, Wroclaw, Poland
 71. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 72. Країна: Бельгія / Ghent University (Ghent, Belgium)
  Дата: 09.01.2023 по 09.05.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Похоленко Я.О., к.б.н., н.с.
  Мета виїзду: FEBS Ukrainian Short-Term Fellowship – Федерація європейських біохімічних товариств — коротко-термінова стипендія для українців, The effect of glucose levels on endothelial cells and mesenchymal stem cells cultured on the surface-modified acrylate-endcapped urethane-based PEG scaffolds
 73. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 74. Країна: Австрія / Medical University of Vienna
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Горбатюк О.Б., к.б.н., н.с.
  Мета виїзду: Competence Centre for Periodontal Research University Clinic of Dentistry, Medical University of Vienna, IUBMB Wood-Whelan Research Fellowships
 75. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 76. Країна: Велика Британія
  Дата: 2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Сіроха Д.А.
  Мета виїзду: Європейськe товариство генетики людини Грант на поїздку для очної участі та доповіді молодим вченим на конф. ESHG-2023, Travel Grant, "Докази олігогенного впливу на розвиток ознак DSD у пацієнта з мутацією c.34G>C GATA4" / "Evidences of oligogenic impact on the development of DSD features in a patient with a c.34G>C GATA4 mutation"
 77. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 78. Країна: м. Джексонвілл, Флоріда, США
  Дата: 10.04.2022-09.04.2024
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Савицький О.В. старший науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень
 79. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 80. Країна: Центр Pigmod, Чехія
  Дата: 01.06.2022-31.03.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Губєрнаторова А.О., провідний інженер
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень
 81. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 82. Країна: м. Галвестон, США
  Дата: 02.02.2022-02.02.2023
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Рибак М.Ю., науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень
 83. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 84. Країна: м. Ітака, штат Нью-Йорк, США
  Дата: 05.01.2022-06.07.2022
  Співробітник ІМБГ НАН України, посада: Зіміна О.В., науковий співробітник, к.б.н.
  Мета виїзду: стажування в рамках спільних наукових досліджень
 85. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 86. Джерело підтримки: НАН України-ПАН, 2021
  Назва проєкту: Стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук
  Виконавець проєкту: Черній С. В.
  Організації-партнери: Інститут низьких температур і структурних досліджень ПАН
 87. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 88. Джерело підтримки: Хайдельберзький Університет Хайдельберг, Німеччина, 05.03-31.08.2021
  Назва проєкту: "Опанування методів редагування геному злакових видів рослин за допомогою СRISPR/Cas9 системи"
  Виконавець проєкту: Навроцька Д. О.
  Організації-партнери: Хайдельберзький Університет Хайдельберг, Німеччина
 89. Направлено на стажування в установи зарубіжних країн:

 90. Джерело підтримки: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), 2019- 2021
  Назва проекту: "Роль мікроРНК у регуляції клатрин-опосередкованого ендоцитозу при нейродегенерації"
  Керівник проекту: Герасимчук Д. О.
  Організації-партнери: Фінська національна агенція з освіти (EDUFI), Університет Гельсінкі, м. Гельсінкі, Фінляндія
 91. СПІЛЬНА АСПІРАНТУРА

 92. Джерело підтримки: Договір про спільну аспірантуру між ІМБГ НАНУ та Паризько-Саклайським Університетом, 2021-2023
  Назва проєкту: навчання у аспірантурі
  Виконавець проєкту: Лавриненко К. Д.
  Організації-партнери: Університет Париж-Сакле, м. Жиф-сюр-Іветт , Франція
 93. Джерело підтримки: Договір про спільну аспірантуру між ІМБГ НАНУ та Паризько-Саклайським Університетом, 2021-2023
  Назва проєкту: навчання у аспірантурі
  Виконавець проєкту: Козирєва К. О.
  Організації-партнери: Університет м. Еврі-Вал-д’Ессон, Франція