Вибори директора Інституту

16 січня 2019 року Національна академія наук України відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України:

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

 • Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.
 • Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів наукової установи.

  Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

  Прийом документів претендентів здійснюється відповідним відділенням НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 16 березня 2019 року за адресом: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

  Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Announcements/Pages/View.aspx?MessageID=4540

  З метою підготовки і проведення виборів директора ІМБГ НАН України у 2019 році, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», «Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України», затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180, а також розпорядженнями Президії HAH України від 23.01.17 р. № 45 та від 09.03.17 р. №170 і Статутом ІМБГ НАН України розроблено Положення ІМБГ НАН України про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора.

  Наказaми директора ІМБГ НАН України №1 від 22.01.2019, №2 від 29.01.2019 та №6 від 13.03.2019:

  1. Введено в дію з 29 січня 2019 року Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора інституту, затверджене Вченою радою ІМБГ НАН України за погодженням з Профспілковим комітетом інституту.

  2. Утворено Організаційний комітет з проведення виборів директора інституту у 2019 році у складі:

  • Лукаш Л. Л. — завідувач відділу, д.б.н.
  • Телегєєв Г. Д. — завідувач відділу, д.б.н.
  • Міщук Я. Р. — вчений секретар, к.б.н
  • Харченко В. М. — заступник директора із загальних питань
  • Корж О. В. — зав. ВНТІ
  • Косач В. Р. — мол. наук.сп.
  • Петруннікова Л. Б. — начальник відділу кадрів
  • Ширина Т. В. — голова профкому, к.б.н..

  3. Утворено Виборчу комісію з проведення виборів директора інституту у 2019 році у складі:

  • Ярмолюк С. М. — завідувач відділу,д.б.н.
  • Грищенко Н. В. — н.сп., к.б.н.
  • Пороннік О. О. — ст.н.сп., к.б.н.
  • Підпала О. В. — ст.наук.співр., к.б.н.
  • Маньковська О. С. — голова РМВ інституту.
  • Тарнавський С. С. — мол.наук.співр.
  • Шкотова Л. В. — ст.наук.співр., к.б.н.

  19 лютого 2019 р. Спираючись на пункт 3.12.2. Статуту НАН України, вчена рада ІМБГ НАН України на своєму засіданні (Протокол №3 від 19.02.2019 р., де були присутні 22 з 23 її членів) висунула на посаду директора ІМБГ НАН України відкритим голосуванням оноголосно кандидатуру Тукала Михайла Арсентійовича, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи.

  16 березня 2019 р. Виборча програма кандидата на посаду директора ІМБГ НАН України академіка НАН України Тукала Михайла Арсентійовича.

  21 березня (четвер) 2019 р. о 15:00 у конференц-залі Інституту (4-ий поверх) відбулася зустріч кандидата на посаду директора ІМБГ НАН України академіка НАН України Тукала Михайла Арсентійовича з науковою молоддю ІМБГ НАН України.

  25 березня (понеділок) 2019 року о 12:00 у конференц-залі Інституту (4-ий поверх) відбулася зустріч співробітників Інституту з претендентом на посаду директора ІМБГ НАН України, академіком НАН України Тукалом Михайлом Арсентійовичем та оприлюднення його виборчої програми.

  ОГОЛОШЕННЯ

  27 березня (середа) 2019 р. з 9:00 до 15:00 в приміщенні конференц-зали ІМБГ НАН України за адресою м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150 (4-ий поверх) відбудуться вибори директора ІМБГ НАН України. Голосувати (брати участь у виборах) мають право штатні наукові співробітники Інституту. Для голосування негобхідно при собі мати посвідчення особи.

  27 березня 2019 року директором Інституту більш ніж 2/3 голосів виборців обрано академіка НАН України Тукала Михайла Арсентійовича. Наші вітання!

  Постановою Президії НАН України №160 від 29.05.2019 року академіка НАН України Тукала Михайла Арсентійовича призначено на посаду директора ІМБГ НАН України.