На сьогодні Інститут видає наступні наукові видання:

«Biopolymers and cell» – журнал з молекулярної біології, генетики та супутніх галузей, у якому друкуються роботи з досліджень структури і функції біомолекул, з розробок в галузі генної інженерії, клітинної біології та біотехнології, з вивчення регуляції експресії геному та молекулярних механізмів диференціювання клітин про- та еукаріот, з біоорганічної хімії та біології пептидів, нуклеозидів, модифікованих олігонуклеотидів, які оформлено у вигляді експериментальних статей, оглядів, коротких повідомлень. Статті публікуються англійською, українською і російською мовами в друкованій версії видання (ISSN 0233-7657). Журнал реферується/індексується базами даних: Scopus, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, DOAJ, Index Copernicus, HINARI, Наукова електронна бібліотека (elibrary.ru), SJR, ВІНІТІ, Medical Journal Links, EBSCO. Виходить 6 разів на рік. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693)

«Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» – журнал з генетики, селекції та сучасної біотехнології, що висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень у галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук. Друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про клітинні та молекулярні основи спадковості і мінливості організмів; проблеми і методи регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо. Виходить 2 рази на рік. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693)

«Фактори експериментальної еволюції організмів» – збірник з питань генетики, селекції, біотехнології, екології, а також викладачів та студентів вищих учбових закладів III-IV рівнів акредитації, що представляє наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, написані спеціально для даного видання. В оглядових і експериментальних статтях наводяться дані з основних напрямів вивчення особливостей еволюції в природі та експерименті, молекулярної структури та організації геномів, генетико-біотехнологічного розширення генетичної мінливості живих організмів, генетики господарсько-цінних ознак рослин і тварин, сучасних методів біотехнології і генетичної інженерії при створенні нового покоління сортів і гібридів культурних рослин, ДНК-технологій і молекулярних маркерів у селекції рослин і тварин, генетики людини та медичної генетики; результати аналізу та оцінки генетичних ресурсів. Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693)

«Ukrainica Bioorganica Acta» – журнал з біоорганічної і медичної хімії, що презентує праці з біоорганічної та медичної хімії. Наукова проблематика журналу включає питання виявлення, спрямованого синтезу та вивчення властивостей біологічно активних органічних сполук, дослідження їх метаболізму, інтерпретацією способу дії на молекулярному рівні, вивчення природних біорегуляторів, білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів. Видання розраховано на наукових співробітників, викладачів ВНЗ, фахівців у галузі біоорганічної, біологічної, органічної і медичної хімії, біохімії, фармакології та біотехнології. Ukrainica Bioorganica Acta реферується такими базами даних, як DOAJ, EBSCO, Google Академія, Україніка наукова, Українським реферативним журналом "Джерело", Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського. Виходить 2 рази на рік.

В Інституті працює віртуальна лабораторія MolDynGrid для вирішення задач і галузях структурної біології та біоінформатики, які потребують значних витрат машинного часу та оперують великими об’ємами інформації.