Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Його засновниками є всесвітньовідомі українські вчені – Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков, Г. Х. Мацука. З 2003 року інститут очолює академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ганна Валентинівна Єльська.

ІМБГ НАН України налічує 300 співробітників, які працюють в 13 наукових відділах і 7 лабораторіях. В штаті інституту - 8 членів НАН України, 28 докторів і 106 кандидатів наук. Аспірантура налічує 20 аспірантів.

Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Науковці інституту залучалися до виконання державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" та ін.

Вчені Інституту опублікували більше 5824 наукових статей, з яких 1203 - в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Cell, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано дипломи на 2 наукові відкриття, понад 250 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено 170 наукових конференцій та з’їздів.

Серед відомих учених інституту — Г. В. Єльська, В. А. Кордюм, А. В. Риндич, М. А. Тукало, Д. М. Говорун, В. А. Кунах, О. І. Корнелюк, О. П. Солдаткін. 21 вчений викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», Українському державному університеті харчових технологій, НТУУ «Київський політехнічний університет» та Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Науковці установи успішно співпрацюють із вченими 28 зарубіжних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії, Білорусі, Вірменії та ін. Інститут виконує декілька проектів Рамкових Програм (FP7 та Горизонт 2020). ІМБГ НАН України має десятки міжнародних грантів, з них: CNRS, NATO, STCU, SCOPES та ін. Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Інститут видає чотири наукові видання:

 • "Biopolymers and Cell"
 • "Ukrainica Bioorganica Acta"
 • "Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів"
 • збірник наукових праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
 • Як внутрішній біоінформаційний ресурс діє розроблений в інституті 3-мовний ВЕБ-портал у галузі біоінформатики, геноміки, структурної біології та молекулярної медицини (http://www.bioua.org.ua).

  Рада молодих вчених ІМБГ НАН України за підтримки інституту проводить конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології та генетики.

  За роки існування ІМБГ його співробітники отримали низку нагород, премій та відзнак: 30 Державних Премій України в галузі науки і техніки, Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, 4 Премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 3 Премії Верховної Ради України для молодих вчених, іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 16 іменних Премій НАН України, 29 Премій Президента України для молодих учених.

  У 2003 році ІМБГ НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень в галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів (Постанова КМУ від 21.07.2003 № 1127).

  У 2018 році Інститут став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найбільш продуктивна українська організація за кількістю наукових праць, опублікованих у 2008–2017 роках", галузь "Науки про життя", та того ж року отримав премію Scopus Awards Ukraine у номінації "Медичні науки".