Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Його засновниками є всесвітньовідомі українські вчені – Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков , Г. Х. Мацука , який став першим його директором (1973-2003). З 2003 року директором Інституту була академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ганна Валентинівна Єльська (2003-2019). У 2019 році ІМБГ НАН України очолив академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Арсентійович Тукало.

ІМБГ НАН України налічує 306 співробітників, з них наукових – 230, які працюють в 14 наукових відділах і 7 наукових лабораторіях. В штаті інституту - 10 членів НАН України, 31 доктор і 128 кандидатів наук. В Інституті навчається 18 аспірантів та 3 докторанти.

Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Науковці інституту залучалися до виконання державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" та ін.

Вчені Інституту опублікували 6443 наукових статей, з яких 1482 - в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Cell, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано свідоцтва на 2 наукові відкриття, понад 300 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено більше 200 наукових заходів - конференцій та з’їздів.

Серед відомих учених інституту — Г. В. Єльська, В. А. Кордюм, А. В. Риндич, М. А. Тукало, Д. М. Говорун, В. А. Кунах, О. І. Корнелюк, О. П. Солдаткін. 24 вчених викладають у ННЦ "Інститут біології та медицини" (КНУ імені Тараса Шевченка), Інститут високих технологій (КНУ імені Тараса Шевченка), Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Науковці установи успішно співпрацюють із вченими більш ніж 30 зарубіжних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії, Білорусі, Вірменії тощо. Інститут виконує декілька проектів Рамкової програми Горизонт 2020. ІМБГ НАН України має десятки міжнародних грантів, з них: CNRS, NATO, STCU, SCOPES та ін. Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Інститут видає три наукові видання:

 • "Biopolymers and Cell"
 • "Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів"
 • збірник наукових праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
 • Крім того, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України є співзасновником наукового журналу "Ukrainica Bioorganica Acta"

  Як внутрішній біоінформаційний ресурс діє розроблений в інституті 3-мовний ВЕБ-портал у галузі біоінформатики, геноміки, структурної біології та молекулярної медицини (http://www.bioua.org.ua).

  Рада молодих вчених ІМБГ НАН України за підтримки Інституту проводить конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології та генетики.

  За роки існування ІМБГ НАН України його співробітники отримали низку нагород, премій та відзнак: Державні Премії України в галузі науки і техніки, Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, Премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Премії Верховної Ради України для молодих вчених, іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, премії імені видатних вчених НАН України, Премії Президента України для молодих учених.

  У 2003 році ІМБГ НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень в галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів (Постанова КМУ від 21.07.2003 № 1127).

  У 2018 році Інститут став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найбільш продуктивна українська організація за кількістю наукових праць, опублікованих у 2008–2017 роках", галузь "Науки про життя", та того ж року отримав премію Scopus Awards Ukraine у номінації "Медичні науки".

  Web of Science Award 2019. У 2019 році ІМБГ НАН України здобув нагороду "Лідер науки України 2019. Web of Science Award" у номінації "Science Influence Leader: Chemistry": за найвище цитування робіт учених ІМБГ НАН України відносно середньосвітового рівня у період 2014-2018 рр. за даними аналітичної системи InCites.

  Стратегія гендерної рівності.