Місія:

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних отримувати нові знання в галузі сучасної молекулярної біології, генетики та біотехнології та доведення наукових та науково-технічних розробок до стадії практичного використання, формування ефективних і раціональних рішень для підвищення безпеки та покращення якості життя людей, виховання високоосвічених, вільних та демократичних людей.

Візія:

Науково-освітній заклад з високоінтелектуальним, творчим науковим простором, де працюють фахівці на засадах академічної доброчесності, високого професіоналізму, креативності та духовності.

Ключові цінності:

Досконалість у професії, етичні цінності, повага та самоповага, прагнення до успіху, креативність, прихильність духовним і культурним цінностям своєї країни.