Стратегічний план розвитку Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Стратегія ІМБГ НАН України спрямована на підсилення його провідної ролі в галузі наук про життя в науковому середовищі України та світу, а також на підвищення відповідальності науковців перед соціально-економічними викликами сучасності в Україні та загалом у Східноєвропейському регіоні. В цьому контексті особливо актуальними повинні бути сучасного рівня дослідження з наступних проблем:

 1. Геноміка і протеоміка вищих організмів.
 2. Біотехнології та біоінформатика
 3. Молекулярні механізми найпоширеніших патологічних станів людини.
 4. Розробка новітніх методик діагностики, терапії захворювань та запобігання їм
 5. Дизайн нових ліків.

Актуальність наведених вище проблем, над якими працюють вчені Інституту, зумовлена значними та незадоволеними потребами в Україні в галузі біомедицини, біотехнологій та біоінформатики, оскільки це стосується найважливіших питань здоров'я та благополуччя людини.

В умовах постійного скорочення фінансування та відтоку кадрів, міжнародна співпраця та подальше зміцнення та розширення кооперації з партнерами з-за кордону, як і пошук нових наукових контактів, є лейтмотивом та запорукою успішної наукової діяльності Інституту в найближчій перспективі.

Біомедицина - це широка область досліджень, що базується на досягненнях класичної медицини, а також великої кількості суміжних дисциплін, включаючи фізіологію, патологію, молекулярну і клітинну біологію, генетику, біохімію, біофізику тощо. Дослідження в галузі біомедицини спрямовані на розширення меж та можливостей класичної медицини, а результати дозволяють розробити нові лікарські засоби, глибше зрозуміти молекулярні механізми патологій, тим самим створюючи основу для нових медичних застосунків, для кращої діагностики та лікування хвороб людини.

На сьогодні в Інституті отримали розвиток наступні нові наукові напрямки:

 • Висвітлення молекулярних механізмів масових патологій та спадкових захворювань для поліпшення їхньої діагностики та лікування.
 • Сучасна діагностика (аналізи ДНК, біомаркери, моноклональні антитіла тощо).
 • Біотехнологічні методи діагностики (біосенсори та біочипи).
 • Генна і клітинна терапія (включаючи лікування опікової хвороби).
 • Наночастки та їх використання для діагностики та терапії неопластичних захворювань людини.
 • Нові таргетні молекулярні препарати (наприклад, для інфекційних захворювань) та цільова доставка ліків.
 • Лікарські засоби нового дизайну.

Стратегічні завдання для зміцнення науково-дослідницького потенціалу ІМБГ НАН України:

 1. Використання результатів подальших фундаментальних досліджень в галузі геноміки і протеміки для розвитку біомедицини та впровадження розробок в цих галузях задля покращення життя людини.
 2. Розвиток біотехнологічного напрямку. За наявності фінансування, виділеного Кабінетом Міністрів України, планується закінчити будівництво біотехнологічного корпусу та створення Науково-освітнього центру ГЕНОМ.
 3. Розвиток грід-інфраструктури, посилення участі науковців Інституту в проектах Європейської грід-інфраструктури EGI.
 4. Подальше вдосконалення та оптимізація інфраструктури наукового менеджменту Інституту.
 5. Подальше розширення використання можливостей фандрейзингу - пошук нових фондів, нових конкурсів проектів, навчання співробітників написанню грантів.
 6. Покращення роботи патентної служби інституту, поширення обізнанності науковців щодо прав інтелектуальної власності та передачі знань.
 7. Забезпечення спвробітників Інституту стабільним якісним Інтернет зв`язком, інформаційна підтримка та доступ до наукових видань та онлайн баз даних, необхідних для досліджень.
 8. Продовження практики тренингів для співробітників інституту з розвитку навичок наукового спілкування, презентації результатів наукових досліджень, написання грантів та складання бізнес-планів комерціалізації інноваційних результатів.
 9. Продовження традиції проведення щорічного конкурсу на найкращу наукову публікацію Інституту, що стимулює публікацію результатів досліджень вчених-науковців в найкращих світових наукових журналах.
 10. Заохочення організації та активна участь науковців у заходах популяризації найкращих результатів наукових досліджень. Розвиток служби зв`язків з громадськістю (створення в перспективі окремого підрозділу).

Стратегія розвитку ІМБГ НАН України має чітке спрямування на забезпечення сталого функціонування Інституту, а також постійного підвищення якості досліджень, рівня оприлюднення їх результатів та успішного впровадження в практику прикладних розробок.

В процесі виконання наміченої стратегії розвитку Інститут планує досягти позиції найкращої, провідної установи в Україні в галузі наук про життя.