Геннадій Харлампійович Мацука
(1930-2017)

Геннадій Харлампійович Мацука — видатний біохімік і молекулярний біолог, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України 30 років поспіль, почесний директор Інституту.

Народився Г. Х. Мацука 5 вересня 1930 року в с. Сартана Донецької області. Після закінчення Київського ветеринарного інституту з 1955 р. працював у системі сільського господарства, а з 1959 р. — у системі Національної академії наук України: був аспірантом Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, завідувачем відділу біохімії нуклеїнових кислот. З 1973 до 2003 р. — директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та завідувач відділу структури і функцій нуклеїнових кислот. Згідно Постанови Президії НАН України з 2003 р. — почесний директор ІМБГ НАН України.

Г. Х. Мацука працював в галузі вивчення транспортних РНК і аміноацил-тРНК синтетаз тварин. Під його керівництвом вперше досліджено структурно-функціональні особливості тРНК і аміноацил-тРНК синтетаз при різних станах організму, пов'язаних з тканинним диференціюванням, кількісними та якісними змінами синтезу специфічних та сумарних білків у клітинах. Г. Х. Мацука вперше встановив якісну і кількісну кореляцію між амінокислотним складом білків, що синтезуються, та вмістом у тканинах відповідних тРНК і аміноацил-тРНК синтетаз. Ним розшифровано первинну структуру чотирьох ізоакцепторних лейцинових тРНК молочної залози корів. Під керівництвом Г. Х. Мацуки здійснено широкі дослідження з вивчення четвертинної структури лейцинової аміноацил-тРНК синтетази молочної залози.

Роль Г.Х.Мацуки в становленні основ молекулярної біології і генетики та заснуванні відповідної наукової школи, яка плідно працює донині, неоціненна.

Йому в співавторстві належить відкриття "Здатність клітин, що продукують специфічні білки, змінювати в ході диференціювання швидкість синтезу окремих транспортних РНК" (1991).

Автор понад 250 наукових праць, у т.ч. монографії "Транспортні РНК. Структура і функція", яка удостоєна премії імені академіка О. В. Палладіна НАН України (1979).

Г. Х. Мацука — щедро обдарована людина, яка весь свій яскравий науковий талант віддавала розвитку вітчизняної біологічної науки та проводила велику науково-організаційну та громадську роботу. Академік НАН України Мацука був членом Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України, членом Національного комітету України з програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера". В період 1992–1995 рр. — голова Національного комітету боротьбі із захворюванням на СНІД при Президентові України. З 1988 р. — академік-секретар Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної фізіології НАН України; віце-президент Українського товариства генетиків і селекціонерів, головний редактор журналу "Биополимеры и клетка" (нині — "Biopolymers and Cell"), член редколегії журналів "Місrоbіоlоgіа" (Італія), "Український біохімічний журнал", "Молекулярна генетика, мікробіологія і вірусологія". Г. Х. Мацука очолював Наукову раду з проблеми "Молекулярна біологія" НАН України і спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій при ІМБГ НАН України.

Г. Х. Мацука поєднував свою роботу з викладацькою діяльністю: завідував філіалом кафедри біохімії зі спеціалізації "Молекулярна біологія" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де багато років читав курс лекцій. Підготував 30 кандидатів і 5 докторів наук. Відмінник освіти України (2003).

Г. Х. Мацука відзначений низкою урядових нагород, є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за сукупність робіт з вивчення структури та функцій тРНК тварин (1986).

Цього року Геннадію Харлампійовичу мало б виповнитися 90 років від дня народження. У зв'язку із цим академік НАН України Ганна Валентинівна Єльська ініціювала написання книги про життя та наукову діяльність видатного українського вченого. Своїми спогадами для книги "Геннадій Мацука. У світі молекул і генів" поділилися колеги, учні та друзі Г. Х. Мацуки, серед яких є громадські діячі, відомі та авторитетні вчені зі світовим ім'ям, у тому числі і шановний Борис Євгенович Патон, академік НАН України, президент НАН України, який, на превеликий жаль, 19 серпня 2020 року пішов у вічність.

Видання книги до 90-річного ювілею Г. Х. Мацуки стало важливою справою для співавторів монографії — наукової спільноти, яка залишила для майбутнього покоління яскраві спогади про талановитого вченого, непересічну особистість та прекрасну людину.

Геннадій Мацука. У світі молекул і генів (PDF)

Фотографії до книги (PDF)